IEC 2018

9th year - Finance in Energy: Who’s paying?

12 September 2018 from 7 pm – Opening ceremony

13 September 2018 from 9 am – International trade conference 

13 September 2018 from 8 pm – Informal closing party

 

Conference presenters:

 

 

Martin Herrmann,

Former COO Retail of innogy SE and Honorary IEC President

 

Michala Hergetová,

Economic Editor and Presenter

Conference programme priorities:

Block 1 - Independent energy mix and pricing
Block 2 - Infrastructure management under new conditions
Block 3 - Conditions for developing energy storage systems

 

daniel-benes

Daniel Beneš

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny ČEZ od r. 2011, člen představenstva od r. 2005. Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University. V letech 1993-1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL, poté jako ředitel společnosti HEDVIGA GROUP. V r. 2000 až 2004 byl ředitelem závodu TCHAS, předního importéra a obchodníka s palivy v ČR.

V 2004 nastoupil jako ředitel úseku Nákup ČEZ, od 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od září 2011 je předsedou představenstva a zároveň zastupuje ČEZ v orgánech ovládaných společností.

Je úřadujícím viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2014.

Jiří Feist

Jiří Feist

člen představenstva EP POWER EUROPE

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS.

Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

Martin Herrmann

Martin Herrmann

člen představenstva (COO), innogy SE
předseda představenstva a CEO, innogy Česká republika

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universitat v německém Münsteru, kde získal akademický titul v oboru ekonomie. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V koncernu RWE působil od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. RWE Česká republika, a.s. přezvala řídící roli skupiny RWE v ČR po RWE Transgas, a.s., kde Martin Herrmann působil ve funkci předsedy představenstva od 1. dubna 2007. Od 1. ledna 2011 byl také předsedou představenstva RWE East, koncernové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za obchod v nové společnosti, do níž mateřská společnost RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. Martin Herrmann řídí i nadále podnikání na českém energetickém trhu pod novou značkou innogy Česká republika a je také předsedou představenstva innogy Grid Holding.

Tomáš Hüner

Tomáš Hüner

ředitel divize Energy Management společnosti Siemens, s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Tomáš Hüner zastával funkci ministra průmyslu a obchodu od prosince 2017 do června 2018, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management společnosti Siemens. Před nástupem do firmy Siemens v říjnu 2015 působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika, a.s.

Vladimír Outrata

Vladimír Outrata

člen Rady ERÚ 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Za 30 let své praxe v plynárenství vystřídal různé kariérní pozice ve společnosti Plynoprojekt a Transgas. Dále působil například v dozorčí radě Severočeské plynárenské, jako člen představenstva Plynoprojektu a. s., či jako člen představenstva Gas Infrastructure Europe (2006 až 2011).

Má letité zkušenosti jak v oboru koncepce výstavby sítí, kompresních stanic a podzemních zásobníků, tak v oblasti obchodu se zemním plynem a jeho přepravou, pracoval v mezinárodních týmech.

Alexandra Rudyšarová

Alexandra Rudyšarová

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Institute of Continuing Education Faculty of Law Centre for European Studies, University of Cambridge.

V období 1999 až 2006 pracovala v oboru telekomunikací (švédská společnost TELE2), a to zejména na zavádění evropských liberalizačních předpisů. Od roku 2007 působí ve státní správě, kde postupně vystřídala pozici ředitelky odboru zahraničních investic v agentuře CzechInvest, následně byla jeho pověřenou generální ředitelkou a náměstkyní generálního ředitele. V období 2013/2014 byla náměstkyní ministra průmyslu a obchodu pro oblast evropských fondů. Od roku 2014 pracovala jako generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Jan Světlík

Jan Světlík

generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding, prezident Národního strojírenského klastru

Cylinders Holding je největším světovým výrobcem bezešvých ocelových lahví, tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů a mlecích koulí.

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC.

Michal Šafář

Michal Šafář

místopředseda představenstva E.ON Energie

Absolvent elektrotechnické fakulty v Plzni se specializací na jadernou energetiku.

Za více než 30 let své praxe v energetice vystřídal různé kariérní pozice především ve společnosti Jihočeská energetika, v letech 2002-2004 zastával pozici obchodního ředitele.

V letech 2003 až 2005 byl místopředsedou představenstva MEAS, a. s. Od roku 2005 je členem představenstva Energetického centra České Budějovice. V letech 2014 a 2015 byl předsedou dozorčí rady společnosti Českomoravská distribuce s.r.o.

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu a člen ITRE

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Lubor Veleba

Lubor Veleba

prezident Gas Storage Europe (GSE)

Absolvent VUT v Brně. Titul MBA získal na Cass Business School v Londýně.

Před svou kariérou v oblasti plynárenství pracoval v oblasti korporátního financování, kde se věnoval především akvizicím českých společností. Pracoval také v investiční agentuře české vlády, v níž byl zodpovědný za vybudování první zámořské kanceláře.

Lubor Veleba je prezidentem nezávislého sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků plynu Gas Storage Europe (GSE) a členem představenstva Gas Infrastructure Europe (GIE).

 

The 9th conference entitled  "Finance in Energy: Who’s paying?"

Block 1: Independent energy mix and pricing

Europe is betting its future on decentralised energy and support for renewable energy sources (RES). However, construction of these resources is slow in the Czech Republic; essentially the only new sources are photovoltaic panels on the roofs of people’s homes. Although our RES target for the year 2020 has already been met, it would be apposite to lay out the next steps towards achieving the 30% share required throughout Europe by 2030.

At the IEC in 2017 it was noted that we have no more than one or two years to decide how to proceed with nuclear energy and the approved State Energy Policy. A year has passed and the question of what proportion of secure energy supplies will be provided by large vs small sources has increased in urgency.

 

Topics for discussion:

Nuclear energy and the approved State Energy Policy – what now?

 • What will the energy mix in 2030 and 2040 be in the Czech Republic and in neighbouring countries?
 • Will the Czech Republic build more nuclear facilities in the near future?
 • Which schemes should be used to support additional construction of supported sources of energy in the Czech Republic?
 • What level support is needed to fulfil the potential RES targets of the EU and Czech Republic?
 • Which targets and policies are postulated by the Czech National Climate Change and Energy Plan?

 

Block 2: Infrastructure management under new conditions

Increasingly integrated electricity markets are a reality. The European Commission is very interested in making similar reforms for the natural gas sector. New roles and conditions are being discussed relating to the implementation of the EC’s so-called Winter Package. Discussions on the need for energy capacity and related investment into infrastructure development have come to the fore.

Grants are available to develop regulated assets, but often they are not optimally used. The implementation of smart energy elements has slowed, as has the accomplishment of EU strategies by 2020. There is talk of poor government administration, complex conditions, unclear parameters defined by the EU, and companies submitting poorly drafted projects.

 

Topics for discussion:

Infrastructure development – how much energy capacity and related investment will be required?

 • What will the infrastructure look like in 2030?
 • How much investment is expected to be made into regulated infrastructures to fulfil the new conditions?
 • Are other forms of financing needed besides via the regulatory framework? How should alternative financing be reflected in regulation?
 • How would focused thematic programmes help to apply smart technology in infrastructure?
 • What influences might rapid developments in alternative modes of transportation have on infrastructure operations?

 

Block 3: Conditions for developing energy storage systems

Energy storage is crucial for the transformation of the energy sector. Much has already been said about growing RES capacities, climate impacts and imbalanced energy consumption, but we are still waiting for a breakthrough that would allow us to get away from conventional energy. The low efficiency of available storage systems, high costs, and often the existence of legislative barriers are slowing progress.

Underground gas storage today, batteries tomorrow and hydrogen? Three different systems for storing energy that can theoretically be put to immediate use in the Czech Republic. What restricts them? Will they all survive? What are the anticipated scenarios for future developments in the field of energy storage?

 

Topics for discussion:

What is the future for the different energy storage systems that can currently be used in the Czech Republic?

 • How can the future existence of gas storage be ensured in an extent necessary to safeguard the security of energy supplies and meet future energy demand?
 • What should the amended energy law bring with regard to raid developments on the storage capacity market?
 • Does the state want to support energy storage? If so, what future steps can it take?
 • Are current legislative restrictions on injecting hydrogen into the gas network necessary?
 • What are electricity and gas network operators’ opinions on the Power2Gas system?