IEC 2011

2nd year - Gas – a source of energy

The 2nd year of the IEC conference took place on September 14 – 15 2011 where representatives of 50 companies and institutions of 11 countries joined together. The conference was organised with the support of Mr Evžen Tošenovský, Vice-Chairman of the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) of the European Parliament and under the auspices of Mr Petr Nečas, the Prime Minister of the Czech Republic.

The aim of the 2nd year was to focus on the topic of gas – a source of energy. To follow the 1st successful year the organisers decided to spread wide the idea of this opinion platform. In the eve of the session the participants met at the atrium of the Mamaison Business & Conference Hotel Imperial in Ostrava.

The conference was opened by Mr Evžen Tošenovský. The other speakers were Karel Dyba, the Ambassador of CR at OECD, Jan Světlík, the general director of the Vítkovice Holding or Mr Filip Thon, the head of the RWE Polska board. After the block of lectures a discussion followed.

As a part of the 2nd year of IEC there was a festival opening of the gas pipe line STORK (gas link between the Czech Republic and Poland near Český Těšín) organised by the NET4GAS, s.r.o. After the end of the conference the two day RWE Golf cup was held in Kravaře and Čeladná.

Téma zasedání: Plyn – energetický zdroj.

Zasedání IEC probíhalo 15. 9. 2011 v ostravském Mamaison Business & Conference Hotel Imperial.

Úvodní přednášky

 • europoslance Evžena Tošenovského: Rostoucí vliv plynu jako energetického zdroje pro Evropu;
 • velvyslance ČR při OECD Karla Dyby: Přichází zlatý věk plynu?;
 • předsedy představenstva RWE Polska, člena představenstva RWE East Filipa Thona: Změny na evropském energetickém trhu pohledem RWE;
 • jednatele NET4GAS, s. r. o., Jana Nehody;
 • jednatele RWE Gas Storage, s. r. o., Lubora Veleby: Investice RWE Gas Storage do podzemních zásobníků: zvýšení bezpečnosti dodávek;
 • předsedy představenstva Vítkovic, a. s., Jana Světlíka: Plyn – ekonomický a ekologický zdroj pro dopravu.

Ve druhé části následovaly koreferáty:

 • hlavního představitele Gazprom Export Praha Roalda Piskoppela: Budoucnost uplatnění zemního plynu jako energetického zdroje z pohledu Gazpromu;
 • ředitele útvaru legislativa a trh, ČEZ, a. s., Jana Kanty: Plyn – energetický zdroj – plynové elektrárny;
 • představitele EBRD Pavla Štěpánka: Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) jako partner pro financování projektů (včetně plynárenství);
 • ředitele obchodu a marketingu GASCONTROL, spol. s r. o., Milana Slamečky: Kompresory a jejich využití v plynárenství, zaostřeno na plnicí stanice CNG;
 • ředitele společnosti Greenvironment Oy, Kaye Scholze: Gas – energy source;
 • Business Development Director CEE GE Energy Jana Ulče: GE v plynárenství.

V poslední částí hlavního programu probíhala otevřená diskuse. Ta konfrontovala názory přítomných na některé zásadní problémy energetického průmyslu a rozvinula řadu témat pro další jednání. Účastníci konstatovali, že za rozvojem spotřeby plynu je nárůst spotřeby plynových elektráren, který v období let 2000–2010 vzrostl téměř o 90 % (200 GW). Je přitom politováníhodné, že se tento nárůst netýká ČR, kde podíl plynových elektráren na celkové kapacitě je pouze 3%, zatímco v EU je 27%.

Z diskuse vyplynulo, že tuto situaci je nutné řešit, neboť tento stav ovlivňuje:

 • Životní prostředí – nižší emise plynových elektráren
 • Názory veřejnosti ovlivněné havárií atomové elektrárny v Černobylu a v japonské Fukušimě
 • Politické dopady na vztahy se sousedními státy ; zatím byly problémy jen s Rakouskem, ale dá se předpokládat, že nastanou i s Německem
 • Dají se předpokládat, pokud nedojde k prolomení těžebních limitů, problémy s dodávkami uhlí pro uhelné elektrárny
 • Technické problémy s dožíváním některých uhelných elektráren a problémy s jejich emisemi
 • Vzhledem ke stále se rozšiřujícím obnovitelným zdrojům je potřeba větší pružnosti v řízení velkých sítí, čemuž více vyhovují plynové elektrárny než elektrárny uhelné či jaderné
 • Pro zlepšení životního prostředí však není možné zabývat se jen jediným tématem, a to plynovými elektrárnami, ale je nutno používat plyn tam, kde lze a kde je přínos plynu pro životní prostředí značný, a to jsou zejména doprava silniční i železniční
 • Pro výrazné zlepšení využití plynu je nutno:
  • Zbudovat plynovody v návaznosti na plynárenské sítě v EU, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro zvýšení energetické bezpečnosti
  • Rozšířit podzemní zásobníky pro ukládání plynu
  • Budovat další plynové elektrárny
  • Rozšiřovat větší využití plynu v dopravě atd.

Do diskuse se zapojili (v abecedním pořadí):

Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva ASPP
Ing. Evžen Tošenovský, europoslanec, místopředseda výboru pro průmysl výzkum a energetiku Evropského parlament
prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec OECD
Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Ing. Jan Světlík, předseda představenstva VÍTKOVIC, a. s.
Ing. Tomáš Varcop, MBA, člen představenstva RWE Transgas, a. s.
Ing. Alena Vitásková, prezidentka KPP ČR
Roald F. Piskoppel, hlavní představitel Gazprom Exportu v ČR
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva a generální ředitel SmVaK Ostrava,
Matti Malkamaki, obchodní ředitel Greenenvironment Yo
Ing. Břetislav Piprek, MBA, ředitel a jednatel, TELE DATA SYSTEM
Igor Spartakovič Plaksin, vedoucí ekonomického úseku – 1. tajemník Velvyslance Ruské federace v ČR
Kay Scholz, ředitel Greenenvironment plc
prof. Dr. Arnošt Thon, CSc., majitel A.T Plyn
Dr. Filip Thon, RWE Polsko
Ing. Tomáš Tichý, jednatel RWE Distribuční služby, s. r. o.

Po zasedání proběhla tisková konference, které se zúčastnili náměstek ministra T. Hüner; europoslanec E. Tošenovský; předsedkyně ERÚ A. Vitásková a představitelé Gazprom Exportu, RWE Transgas, a. s., Vítkovic, a. s., České exportní banky a Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Součástí IEC pro účastníky byla exkurze do vybraných provozů Vítkovic, a. s., se zvláštním zaměřením na ukázky výroby energetického strojírenství. Závěrečné společenské setkání proběhlo v prostorách Vítkovického zámku a v pátek a v sobotu následoval RWE Golf cup v Kravařích a v Čeladné.