Pořadatel

International Energy Club vznikl v roce 2010 rozšířením aktivit Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskusi o otázkách a tématech, které jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí.

Naplnit tuto vizi se podařilo již během prvních dvou ročníků International Energy Clubu, které se uskutečnily v letech 2010 a 2011 v Ostravě. Účastníkům nabídly příležitost v užším fóru jednat o problematických otázkách energetiky. Právě šíře diskuse, jasně formulované výstupy a možnost následného osobního kontaktu během neformální části programu odlišují International Energy Club od ostatních konferencí.

Před třetím ročníkem se organizace akce ujala agentura DDeM, s. r. o. Stalo se tak po dohodě s paní Ing. Alenou Vitáskovou a s panem Ing. Evženem Tošenovským, kteří měli velký podíl na obou dosavadních úspěšných zasedáních klubu a kteří již akci poskytli záštitu.

 

O DDeM, s. r. o.

DDeM, s.r.o.DDeM je česká firma s více než desetiletou zkušeností v poskytování strategického poradenství v oblasti public relations a marketingové komunikace. Specializuje se na oblast korporátní a produktové komunikace. Bližší informace jsou k dispozici na  www.ddem.cz.