Pořadatel

International Energy Club vznikl v roce 2010 rozšířením aktivit Klubu plynárenských podnikatelů ČR. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskusi o otázkách a tématech, které jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí.

Naplnit tuto vizi se podařilo již během prvních dvou ročníků International Energy Clubu, které se uskutečnily v letech 2010 a 2011 v Ostravě. Účastníkům nabídly příležitost v užším fóru jednat o problematických otázkách energetiky. Právě šíře diskuse, jasně formulované výstupy a možnost následného osobního kontaktu během neformální části programu odlišují International Energy Club od ostatních konferencí.

Před třetím ročníkem se organizace akce ujala agentura DDeM, s.r.o. Stalo se tak po dohodě s paní Ing. Alenou Vitáskovou a s panem Ing. Evženem Tošenovským, kteří měli velký podíl na obou dosavadních úspěšných zasedáních klubu a kteří již akci poskytli záštitu.

 

O DDeM, s.r.o.

DDeM, s.r.o.DDeM je česká firma s více než patnáctiletou zkušeností v poskytování strategického poradenství v oblasti public relations a marketingové komunikace. Specializuje se na oblast korporátní a produktové komunikace. Bližší informace jsou k dispozici na  www.ddem.cz.