IEC 2020

XI. ročník - Energetika vs. covid-19

9. 9. 2020 od 19.00 hod. – Slavnostní zahájení

10. 9. 2020 od 9.00 hod. – Mezinárodní odborná konference

                   od 19.00 hod. – Závěrečný neformální večírek

 

Moderátoři konference:

 

 

Martin Herrmann,

bývalý člen představenstva zodpovědný za oblast obchodu v innogy SE a čestný prezident International Energy Clubu

 

Michala Hergetová,

ekonomická redaktorka a moderátorka

 

Programové priority konference:

Blok č. 1: Jak změní covid-19 evropskou a českou energetiku?
Blok č. 2: Co přinese nový energetický zákon?
Blok č. 3: Jaké investice v energetice mají budoucnost?

Do diskuze jsme pozvali:

Martin Durčák

Martin Durčák

předseda představenstva ČEPS, a.s.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Jiří Feist

Jiří Feist

člen představenstva EP POWER EUROPE

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS.

Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

Dávid Hajmán

Dávid Hajmán

ředitel strategie v ČEZ, a.s.

Dávid Hajmán ředitel strategie, ČEZ Dávid Hajmán absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor Matematické inženýrství, dále pak CERGE-EI a University of California San Diego. V letech 1999 až 2012 působil ve společnosti McKinsey & Company jako partner se zaměřením na energetiku a těžký průmysl. V letech 2012 až 2015 byl ředitelem útvaru projektové kanceláře ve společnosti ČEZ, a.s., v letech 2014 až 2016 generálním ředitelem ČEZ Prodej, s.r.o., a od roku 2016 je ředitelem strategie v ČEZ, a.s.

Karel Havlíček

Karel Havlíček

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Od přelomu milénia působil na pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Zasedal v řadě poradních orgánů vlády a ministerstev, od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je jejím místopředsedou. Je hlavním autorem vládní inovační strategie Czech Republic: The Country For The Future. 30. dubna 2019 ho prezident na návrh premiéra jmenoval místopředsedou vlády pro hospodářství a ministrem průmyslu a obchodu. 24. ledna 2020 se Karel Havlíček stal rovněž ministrem dopravy.

Martin Herrmann

Martin Herrmann

bývalý člen představenstva (COO), innogy SE a čestný prezident, IEC
 

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universitat v německém Münsteru, kde získal akademický titul v oboru ekonomie. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V koncernu RWE působil od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. RWE Česká republika, a.s. přezvala řídící roli skupiny RWE v ČR po RWE Transgas, a.s., kde Martin Herrmann působil ve funkci předsedy představenstva od 1. dubna 2007. Od 1. ledna 2011 byl také předsedou představenstva RWE East, koncernové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za obchod v nové společnosti, do níž mateřská společnost RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. 

Tomáš Hüner

Tomáš Hüner

ředitel Smart Infrastructure Siemens, s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Tomáš Hüner byl k 1. dubnu 2019 jmenován ředitelem Smart Infrastructure společnosti Siemens, která vznikla sloučením divizí Energy Management a Building Technologies. Od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management. Před nástupem do firmy Siemens v říjnu 2015 působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika, a.s.

Lenka Kovačovská

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu

Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií. Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce. Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky. V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.

Martina Krčová

Martina Krčová

členka Rady ERÚ

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 pracovala na Energetickém regulačním úřadě. V letech 2002–2003 zastávala pozici vedoucí oddělení analýz. Od roku 2003 do roku 2009 působila jako ředitelka odboru strategie, kde byla zodpovědná za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě.

Od roku 2011, po jmenování místopředsedkyní pro regulaci, se zabývala vydáváním cenových rozhodnutí, regulačním výkaznictvím pro držitele licencí a legislativou v rámci kompetencí ERÚ k Energetickému zákonu. Od roku 2015 do roku 2017 zastávala na ERÚ funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a strategie. V její kompetenci bylo řízení mezinárodních aktivit ERÚ. Podílela se také na přípravě společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy a na koordinaci spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). V roce 2019 působila na Úřadě městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Dne 1. srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.

Petr Kusý

Petr Kusý

člen Rady ERÚ

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni.

V roce 2006  začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.

V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.

René Neděla

René Neděla

náměstek ministra pro energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Absolvent ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Michal Slabý

Michal Slabý

ředitel pro strategii NET4GAS, s.r.o.

Michal Slabý vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V energetice se pohybuje od roku 1999. Svou kariéru zahájil ve společnosti RWE Transgas, a.s., kde měl na starosti mimo jiné nákup plynu od norských producentů. Dále působil na různých manažerských pozicích v obchodních a strategických odděleních skupiny E.ON v České republice a Německu, a dále ve skupině MND , kde měl na starosti obchod s plynem a kapacitami zásobníků plynu. Ve společnosti NET4GAS, s.r.o., která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice, pracuje od roku 2016 a aktuálně řídí útvar strategie.

Jan Světlík

Jan Světlík

generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding, prezident Národního strojírenského klastru

Jako absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě spojil svou profesní dráhu od roku 1982 se strojírenstvím. V roce 1992 se stal ředitelem společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, kterou později odkoupil. Z ní postupně vyrostla mezinárodní skupina CYLINDERS HOLDING, a.s. s firmami v ČR, Polsku, Rusku, Bělorusku, ve Velké Británii, Francii, v SAE a Chorvatsku. Nositel státní Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské je rovněž předsedou dozorčí rady zapsaného spolku Dolní oblast VÍTKOVICE a autorem vize přeměny a rozvoje Dolních Vítkovic z někdejšího brownfieldu na mezinárodně ceněný areál pro vzdělávání, popularizaci vědy a pro kulturní a společenské aktivity.

David Šafář

David Šafář

člen představenstva společnosti E.ON Distribuce

Vystudoval obor elektroenergetika na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve skupině E.ON v ČR působí od roku 2009. Během této doby zastával několik manažerských postů a vedl významné národní i mezinárodní projekty. Pracovní zkušenosti získal i ve společnosti E.ON Metering v Německu. Od roku 2020 je členem představenstva společnosti E.ON Distribuce. Ve své pozici je odpovědný za oblast strategie, rozvoj sítě, IT a bezpečnost. Je rovněž členem představenstva Local Energies, dceřiné společnosti E.ON Distribuce, a místopředsedou dozorčí rady společnosti E.ON Telco.

Aleš Tomec

Aleš Tomec

předseda představenstva OTE, a.s.

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT, obor konstrukce elektrických strojů. Po škole nastoupil do podniku zahraničního obchodu Škodaexport. V roce 1983 vstoupil do energetiky, konkrétně na tehdejší energetický dispečink státního podniku České energetické závody, kde postupně prošel všemi významnými pracovišti. Od roku 1991 působil na společném Česko-slovenském energetickém dispečinku, od května 1994 zastával funkci ředitele Ústředního dispečinku. Od 22. 2. 1996 do 29. 1. 1998 byl členem představenstva ČEZ, a. s., a současně výkonným ředitelem Divize přenosové soustavy a zástupcem generálního ředitele. Následně do listopadu roku 2001 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPS, a.s., kterou spoluzaložil. Rovněž byl spoluzakladatelem společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s., (dnešní OTE, a.s.), kde v letech 2001 až 2006 působil v orgánech společnosti. Od 2002 do 2006 byl ředitelem Elektráren vodních děl společnosti ČEZ, a. s. Poté přijal nabídku společnosti Siemens a až do května roku 2015 působil v pozici Country Sector Lead (divize Fossil Power Generation, Renewables, Fossil Service a Transmission). Členem představenstva společnosti OTE se stal dne 2. 6. 2015 a byl zvolen jeho předsedou.

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu a člen ITRE

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Tomáš Varcop

Tomáš Varcop

předseda představenstva a CEO innogy Česká republika a CEO innogy Energie

Absolvent Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Poté působil v oddělení výzkumu a vývoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. V roce 1993 absolvoval MBA program na University of Pittsburgh, J.M. Katz Graduate School of Business. V letech 1993–2002 se stal senior mangerem poradenské společnosti Accenture. V letech 2003-2007 působil jako ředitel divize obchodu a prodeje a člen představenstva ve společnosti Západoslovenská energetika, a.s. Poté se v letech 2008–2012 vypracoval na pozici obchodního ředitele a člena představenstva společnosti RWE Transgas, a.s. V roce 2014 se stal CEO společnosti innogy Energie, s.r.o., současně je od roku 2019 předsedou představenstva a CEO společnosti innogy Česká republika.

Jaromír Vorel

Jaromír Vorel

jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Celá profesní dráha Jaromíra Vorla je spojena s energetikou a chemickým průmyslem jak v České republice, tak v zahraničí. Před příchodem do společnosti ŠKO-ENERGO vykonával funkci ředitele jednotky energetických služeb pro společnost Unipetrol RPA a řídil provoz velkých výrobních závodů na technické plyny ve střední a východní Evropě pro společnost Air Products.

Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze.

Michael Wunnerlich

Michael Wunnerlich

Člen prezidia, ředitel zastoupení německého Spolkového svazu energetického a vodárenského průmyslu (BDEW) při Evropské unii

Od jara 2009 člen prezidia BDEW a ředitel zastoupení svazu při Evropské unii v Bruselu

Studoval na univerzitě ve Freiburgu a Aténách. Po dokončení doktorandského studia v oboru archeologie zahájil v roce 1987 svou profesní kariéru v Evropské komisi v Bruselu. Od roku 1989 do roku 1990 byl na ministerstvu vědy spolkové země Sársko v Saarbrückenu zodpovědný za záležitosti Evropského společenství. Od roku 1991 do roku 1995 byl zástupcem vedoucího styčného úřadu ES pro Sársko v Bruselu. V roce 1995 přešel do Spolkového svazu německého průmyslu (BDI). Jako zástupce vedoucího zastoupení BDI při EU byl zodpovědný zejména za základní otázky průmyslové politiky a za proces rozšiřování EU. Od roku 1999 byl vedoucím zastoupení VDEW při EU v Bruselu a od roku 2005 do roku 2007 místopředsedou výkonné rady VDEW. Od podzimu 2007 do jara 2009 byl místopředsedou výkonné rady BDEW.

Martin Záklasník

Martin Záklasník

generální ředitel skupiny E.ON v ČR

Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. Na pozici generálního ředitele energetické společnosti E.ON nastoupil na konci roku 2016. Předtím pracoval jako vicepresident B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze, téměř šest let působil také ve společnosti T Systems. Do roku 2008 zastával různé manažerské pozice v ČR i zahraničí.

Pavel Zámyslický

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. Od roku 2004 pracoval v České informační agentuře životního prostředí (CENIA), kde se zabýval ekonomikou životního prostředí. V roce 2005 nastoupil do odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. V rámci českého předsednictví EU v roce 2009 předsedal pracovní skupině EU pro mezinárodní otázky životního prostředí (WPIEI – Climate Change). Od roku 2011 spadá do jím řízené agendy i energetika. Mimo jiné se věnuje mezinárodnímu vyjednávání v otázkách ochrany klimatu a problematice obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu.

XI. ročník konference nese titul Energetika vs. covid-19

Zasedání se zaměří na otázky spojené s budoucností evropské a české energetiky. Hovořit se bude o pokračování transformace energetiky, o připravované legislativě a podpůrných opatřeních, ale také o inovacích a nezbytných investicích napříč celým sektorem. V popředí diskuze budou změny spojené s trendy digitalizace, decentralizace a dekarbonizace v kontextu dopadů koronavirové pandemie. Odborným moderátorem konference bude Martin Herrmann, který se v loňském roce stal čestným prezidentem IEC.

 

Blok č. 1: Jak změní covid-19 evropskou a českou energetiku?

Úvodní část si klade za cíl položit klíčové otázky spojené s pandemií z pohledu tuzemské energetiky do evropského kontextu. Diskutovat se bude o současných a do budoucna potřebných kapacitách (výroba, přenos, přeprava, distribuce), a to jak v EU, tak v ČR, o dokumentu Zelená dohoda pro Evropu, o implementaci tzv. Zimního balíčku a o nových podnikatelských výzvách. Pozornost bude také věnována možnostem investiční a provozní podpory ve vybraných sektorech energetiky.

Témata k diskuzi:

 • Jak se dotkne hospodářská krize kvůli koronaviru podnikatelů v energetice?
 • Jaké investice v oblasti energetiky by měly být součástí státního plánu pro restart ekonomiky po pandemii covid-19?
 • Má smysl spoléhat na koordinaci aktivit jednotlivých států v oblasti energetiky ze strany EU po zkušenostech ze zdravotnictví?
 • Je Zelená dohoda pro Evropu příležitostí, nebo naopak hrozbou pro EU a ČR?
 • Jaký bude harmonogram technických a organizačních změn v energetice, které s sebou přináší transpozice tzv. Zimního balíčku?

Detail:

Svoji účast potvrdil europoslanec Evžen Tošenovský, stejně jako Michael Wunnerlich, výkonný ředitel Spolkové asociace energetického a vodního hospodářství BDEW, který vede její zastoupení v Bruselu. Dalšími řečníky prvního bloku jsou Jiří Feist, člen představenstva EP POWER EUROPE a Tomáš Varcop, předseda představenstva a CEO innogy Česká republika a CEO innogy Energie. Předpokládaným výsledkem je atraktivní porovnání českého a německého pohledu na vývoj v energetice a v dalších sektorech podnikání s ohledem na ambicióznost klimatických cílů EU a dopadů covid-19.

 

Blok č. 2: Co přinese nový energetický zákon?

Druhý blok je zaměřen na podobu zcela nového energetického zákona, jenž má aktualizovat podmínky pro podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích. Diskutovat se bude o jeho věcném záměru a o klíčových ustanoveních před přípravou jejich paragrafového znění. Otevřena je také otázka aktualizace Státní energetické koncepce. V této souvislosti se budeme věnovat postupu realizace Národního akčního plánu pro chytré sítě, Národního akčního plánu čisté mobility nebo stavu příprav nové tarifní struktury.

Témata k diskuzi:

 • Jak se rodí nová moderní norma pro otevřenou decentralizovanou a digitální energetiku?
 • Na co se v kontextu nového energetického zákona těší, a čeho se naopak obávají klíčoví stakeholdeři?
 • Čím posílí nový zákon orientaci na přání zákazníků tak, aby energetika zajišťovala službu, a nikoli jen dodávku energie?
 • Jakým způsobem podpoří nový energetický zákon podnikatele, omezí administrativu a vliv státní správy?
 • Jak bude řešena oblast energetických komunit a multilaterálních obchodních modelů?

Detail:

Klíčové parametry připravované normy představí vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, případně zastoupený náměstkem pro energetiku Reném Nedělou. Pohled komerční sféry a podněty pro navazující diskuzi doplní vystoupení Martina Durčáka, předsedy představenstva společnosti ČEPS. 

 

Blok č. 3: Jaké investice v energetice mají budoucnost?

Závěr zasedání bude patřit diskuzi o nových technologiích a inovacích. Představeny budou inspirativní podnikatelské příležitosti a příklady z praxe. Hovořit se bude o novinkách v oblasti distribuovaného hospodaření s energiemi, ale také o realizovatelnosti nové vodíkové strategie Evropské komise. Představeno bude SMART řešení aplikací určených pro systémy virtuálních plynovodů.

Témata k diskuzi:

 • Jak doba postkoronavirová změní přístup k zákazníkům v energetice?
 • Které plány a koncepce v energetice zpomalí, nebo naopak zrychlí dopady koronavirové pandemie?
 • Jak jinak by měly být koncipovány podpůrné programy zaměřené například na digitalizaci nebo úspory energie?
 • Jak bude pokračovat zavádění chytrých měřidel, která jsou podmínkou pro vznik aktivního zákazníka?
 • Jaké nové technologie bychom si měli dovolit?

Detail:

Úvodní vystoupení v tomto bloku bude patřit Martinovi Záklasníkovi, generálnímu řediteli společnosti E.ON. Potvrzena je také účast Tomáše Hünera, ředitele provozní společnosti Smart Infrastructure společnosti Siemens, který by měl společně s vybraným zákazníkem hovořit k tématu distribuovaného hospodaření s energiemi, ale také o rozvoji vodíkových technologií. V tomto kontextu Jan Světlík, generální ředitel CYLINDERS HOLDING, představí SMART řešení aplikací určených pro systémy virtuálních plynovodů.