IEC 2015

VI. ročník - Bezpečnost zásobování jako klíčový aspekt evropské energetiky

Název VI. konference: Bezpečnost zásobování jako klíčový aspekt evropské energetiky

Podtitul: Fungování energetické unie v praxi

  

Programové priority konference:

Blok č. 1  Výzvy pro uvedení energetické unie do praxe (bezpečnost)

  • Vliv jednotného postupu EU na energetický sektor
  • Investice do energetiky v zemích Visegrádské čtyřky

Blok č. 2  Jednotný energetický trh a jeho vývoj  (trh)

  • Regulací k liberalizovanému trhu?
  • Propojující infrastruktura pro evropský energetický trh

Blok č. 3  Technologie a budoucnost energetiky (zákazníci)

  • Dopad ceny energií na oživení průmyslové výroby
  • Investice do technologií mění budoucnost energetiky

 

VI. ročník konference nese titul Bezpečnost zásobování jako klíčový aspekt evropské energetiky

Blok č. 1: Výzvy pro uvedení energetické unie do praxe (bezpečnost)

Vliv jednotného postupu EU na energetický sektor

Evropská komise prosazuje společný postup zemí EU vůči třetím zemím. Tento přístup je součástí bezpečnostní dimenze Energetické unie, která vychází ze schváleného rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030. Prvním z jejích priorit je bezpečnost dodávek energie. Další je zvýšení transparentnosti, například v dohodách o nákupu energie uzavřených se třetími zeměmi. Energetická unie se věnuje také dokončení vnitřního trhu s energií nebo například energetické účinnosti, u které cílí na stavebnictví. Jaké jsou priority zemí V4 spojené s vytvářením Energetické unie? Nejedná se o v praxi nerealizovatelnou vizi?
 

„Mimořádně rád bych podpořil Energetickou unii, která by vyústila ve skutečné otevření trhu - zatím ale vše nasvědčuje tomu, že má vzniknout jen další úřednický moloch.“

Evžen Tošenovský, europoslanec a místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu


Investice do energetiky v zemích Visegrádské čtyřky

Donald Tusk, předseda Evropské rady, prosazuje zohlednění potřeb energetiky ve východní Evropě v rámci vznikající Evropské energetické unie. Právě do východní Evropy by směřoval významné investice. Tomuto regionu by také nebránil v uplatnění uhlí jako významné součásti zdrojové základny. Jak tyto myšlenky obstojí ve formování energetické unie, jejíž jednou dimenzí je dekarbonizace energetického mixu?  Jaká je role V4 v evropské energetice? Jaké konkrétní projekty by v příštích letech měly posílit bezpečnost zásobování energií v EU?


„Chceme zajistit energetickou bezpečnost země a snížit závislost na energiích ze zahraničí.“

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu


Blok č. 2: Jednotný energetický trh a jeho vývoj (trh)

Regulací k liberalizovanému trhu?

Na cestě k liberalizaci trhu s energiemi neustále nabírá na síle regulace. Cílem jednotného trhu je odstranění bariér obchodování a zvýšení konkurence. Na základě energeticko-klimatických cílů EU však jednotlivé členské státy nastavily výhodnější podmínky pro určité typy technologií. Umožní neustálé posilování regulace naplnit cíle EU? Co všechno by se mělo v oblasti energetiky regulovat a proč? Můžeme bez obav přikročit k finálnímu sjednocování evropských trhů?

Propojující infrastruktura pro evropský energetický trh

Na podobě Energetické unie, ani na konkrétním obsahu jejích dimenzí se zatím členové EU neshodnou. Všechny naopak sjednocuje cíl dokončení dlouho připravovaného společného energetického trhu. Spolehlivost jednotného trhu stojí na adekvátně propojené energetické infrastruktuře. Lepším propojením jednotlivých zemí ubyde úzkých míst a sníží se pravděpodobnost nárazového rozdělení trhu. Jakými opatřeními chce EU urychlit dokončení společného energetického trhu?  Jaký rozpočet vyhradila Evropská komise na investice do infrastruktury? Splnil CEF předešlá očekávání? 


„Základem energetické politiky EU je zajištění bezpečnosti dodávek za přijatelné ceny.“

Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu


Blok č. 3: Technologie a budoucnost energetiky (zákazníci)

Dopad ceny energií na oživení průmyslové výroby

Díky novým trendům v evropské energetice a investicím do nových technologií se cena elektřiny výrazně mění a to má značný dopad na průmysl. Některé země tvoří cenové výjimky pro velké industriální podniky. Česká republika v EU vede nejvyšším podílem průmyslu na HDP. Bude to platit i za 10 nebo 20 let? Pokud ano, za jakých podmínek? 

Jaké dotační mechanismy prosazují odběratelé, výrobci a veřejná správa? Jak velcí průmysloví hráči nahlížejí na otázky spojené s decentralizací výroby elektřiny a tepla? 

 

Investice do technologií mění budoucnost energetiky

Vizí EU je Evropa jako světový lídr na poli moderní energetiky. Komise proto podporuje hledání nových cest mezi alternativními zdroji s nízkými emisemi. Zaměřuje se na výzkum a vývoj, do kterého směřuje nemalé dotace. Rozmach obnovitelných zdrojů s nepravidelnou výrobou energie navíc podtrhuje potřebu nalézt efektivní možnost skladování elektřiny. V této souvislosti se zvyšuje potenciál elektromobilů pro jejich schopnost flexibilního skladování energie. Naproti tomu v nízkouhlíkové dopravě elektromobilům výrazně konkuruje CNG.

Vyplatí se vsadit si na elektromobily nebo na CNG? Která ze dvou cest v dopravě zažívá více překážek? Která má vyšší potenciál a převáží? Co lze čekat od jejich rozvoje?


„Evropská unie svými masivními dotacemi do zelené energetiky vytvořila způsob, jak nabourat prakticky všechny dříve fungující tržní mechanizmy, tak důležité pro bezpečnost dodávek…“

Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING a prezident Národního strojírenského klastru