IEC 2014

V. ročník - Udržitelnost nové evropské energetické politiky

V. Mezinárodní odborná konference International Energy Clubu se konala 11. září 2014 v multifunkční aule GONG, Dolní oblast Vítkovic.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v předvečer konference dne 10. září 2014.

 

Programové priority konference:

Blok č. 1: Udržitelnost nové evropské energetické politiky

  • Energetické cíle EU a podpora konkurenceschopnosti průmyslu
  • Deformace trhu, nástroje energetické politiky a nové stabilizační mechanismy

Blok č. 2: Energetická politika ČR a regulace

  • Nezodpovězené otázky pro investory na českém trhu
  • Konkurenceschopnost cen energie a regulace

Blok č. 3:Energetická bezpečnost a milníky v realizaci energetických projektů

  • Klíčové energetické projekty pro bezpečnost zásobování ČR energií
  • Řešení pro kritické body procesu realizace energetických staveb a sítí

 

Blok č. 1: Udržitelnost nové evropské energetické politiky

Energetické cíle EU a podpora konkurenceschopnosti průmyslu

Říjnový summit EU rozhodne o cílech v oblasti energetiky do roku 2030. Jaká je pozice České republiky? Díky jakým spojencům ji bude možné obhájit? Co je nezbytné udělat proto, aby se zastavil odliv průmyslu z Evropy? Jaká opatření může zavést česká vláda bez toho, že bychom byli sankcionováni? Promítá se potřeba podpory konkurenceschopnosti průmyslu do všech politik EU?

Deformace trhu, nástroje energetické politiky a nové stabilizační mechanismy

Podpora obnovitelných zdrojů energie pokroutila fungování trhu s elektřinou. Jaká je budoucnost vnitřního trhu s energií v EU? Co je třeba změnit v nastavení současných nástrojů, které mají zajistit naplnění energetických cílů EU? Může česká energetika přežít, pokud se nepřizpůsobí německé Energiewende? Jaká opatření by měla přijmout česká vláda, aby podpořila investice do energetiky?

 

Blok č. 2: Energetická politika ČR a regulace

Nezodpovězené otázky pro investory na českém trhu

Česká republika reviduje svůj přístup k jaderné energetice. Negativní postoj přetrvává k rozšiřování těžby hnědého uhlí. Jaká by měla být budoucí podoba tuzemského energetického mixu? Jak je to s přijímáním pro energetiku klíčové legislativy? Přesto, že nyní je Česko exportérem, do budoucna hrozí, že bude muset energii dovážet. EU volá po snižování energetické závislosti, jak to koresponduje s vývojem v tuzemsku? Je řešením větší spolupráce se státy Visegrádu?

Konkurenceschopnost cen energie a regulace

Připravuje se nové regulační období pro zemní plyn od roku 2015 a pro elektřinu 2016. Jaké parametry budou muset plnit regulované subjekty? Budou v ČR nastaveny takové podmínky, aby motivovaly investory k dalšímu rozvoji tuzemských soustav? Zvítězí kompromis s ohledem na cenu, vyváženost a stabilitu? Co skutečně trápí odběratele energie?

 

Blok č. 3: Energetická bezpečnost a milníky v realizaci energetických projektů

Klíčové energetické projekty pro bezpečnost zásobování ČR energií

EU volá po snížení vysoké míry energetické závislosti Evropy na dodávkách plynu. Evropská rada vyzývá k prosazování domácích zdrojů a hospodářské soutěže na trzích s dodávkami plynu. Jaké aktivity EK podporuje a jaké možnosti má v této souvislosti Česká republika? Jaké možnosti vidí investoři? Má Česká republika důvod bát se závislosti na zemním plynu? Co by měly být klíčové aktivity pro zvýšení bezpečnosti zásobování ČR energií?

Řešení pro kritické body procesu realizace energetických staveb a sítí

Opět ožila idea zákona o liniových dopravních stavbách. Energetici obecně tuto aktivitu vítají a chtějí se k ní připojit. Co dnes způsobuje největší problémy při realizaci energetických staveb? Jak fungují procesy tzv. vyvlastnění v různých zemích EU? Co se musí změnit, aby bylo možné získat všechna potřebná vyjádření a souhlasy v rámci jednoho správního řízení? Je reálné, aby všechna možná dílčí povolení podle zvláštních zákonů nahradilo jedno jediné?