IEC 2012

III. ročník - Rizika a příležitosti výroby a přenosu energií v EU – hlavní výzvy pro jednotný evropský energetický trh

Programové priority konference

Blok č. 1: Hlavní výzvy pro jednotný evropský energetický trh
Blok č. 2: Energetické zdroje preferované v EU a v ČR
Blok č. 3: Spolupráce s Ruskem a energetická bezpečnost EU

International Energy Club je uzavřená konference pro 60–80 pozvaných účastníků. Protože je platforma IEC zaměřena k podnícení diskuse o zajímavých otázkách z oblasti energetiky, zasedání probíhá v uzavřeném kruhu tak, aby nebyl rozdíl mezi předsedajícími a auditoriem a přirozeně se maximalizoval prostor pro výměnu názorů a zkušeností účastníků.

Tématem 3. ročníku International Energy Clubu, který se uskutečnil v Ostravě ve čtvrtek 20. září, bylo: Rizika a příležitosti výroby a přenosu energií v EU – hlavní výzvy pro jednotný evropský energetický trh. Důvod volby tohoto tématu představovala skutečnost, že v některých zemích dochází k hektickému utváření nové podoby energetického mixu, a to bez ohledu na problémy, které v této souvislosti budou muset řešit sousední státy.

Konference měla mezinárodní ráz a podařilo se zprostředkovat účastníkům názory představitelů Evropské unie, Evropského parlamentu, České republiky, Ruska a významných hráčů v této průmyslové oblasti a zároveň poodkrýt zákulisí vývoje nové energetické legislativy. Naplnila také cíl vyvolat diskusi o změnách na trzích s energiemi v kontextu názorů klíčových stakeholderů. Každý účastník získal během oficiálního i doprovodného programu prostor vyjádřit se k dané problematice.

Záštitu získal 3. ročník International Energy Clubu od premiéra České republiky Petra Nečase, ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, europoslance Evžena Tošenovského, místopředsedy výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu, a od paní Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

V rámci konference se uskutečnilo také setkání s médii, kde se zástupcí regionálních redakcí dozvěděli klíčové výstupy z konference.