IEC 2011

II. ročník - Plyn – energetický zdroj


Druhý ročník konference International Energy Clubu proběhl ve dnech 14. a 15. 9. 2011, kdy se sešli představitelé a majitelé více než 50 firem a institucí z 11 zemí. Konference proběhla s podporou předsedy výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu Evžena Tošenovského a pod záštitou premiéra České republiky Petra Nečase.

Cílem 2. ročníku International Energy Clubu, jehož hlavní téma bylo: Plyn – energetický zdroj, bylo aktivně rozvíjet názorovou platformu, kterou vytvořilo úvodní zasedání v roce 2010. V předvečer zasedání IEC se účastníci setkali na slavnostním společenském večeru v ostravském Mamaison Business & Conference Hotel Imperial v Atriu.

Samu konferenci zahájil Evžen Tošenovský, europoslanec Evropského parlamentu a místopředseda výboru ITRE EP. Dalšími přednášejícími byli Karel Dyba, velvyslanec ČR při OECD, Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovic, a. s., či Filip Thon, předseda představenstva RWE Polska. Po úvodním bloku přednášek následovaly koreferáty a diskuse.

Výstupy z konference byly prezentovány na tiskové konferenci zástupcům médií.

Součástí 2. ročníku International Energy Clubu byla ve středu 14. 9. účast na slavnostním zahájení provozu vysokotlakého plynovodu STORK (propojení plynovodních soustav mezi Českou republikou a Polskem nedaleko Českého Těšína), pořádané společností NET4GAS, s.r.o. Po skončení konference následoval dvoudenní RWE Golf cup na hřištích v Kravařích a v Čeladné.

Téma zasedání: Plyn – energetický zdroj

Zasedání IEC probíhalo 15. 9. 2011 v ostravském Mamaison Business & Conference Hotel Imperial.

Úvodní přednášky

 • europoslance Evžena Tošenovského: Rostoucí vliv plynu jako energetického zdroje pro Evropu;
 • velvyslance ČR při OECD Karla Dyby: Přichází zlatý věk plynu?;
 • předsedy představenstva RWE Polska, člena představenstva RWE East Filipa Thona: Změny na evropském energetickém trhu pohledem RWE;
 • jednatele NET4GAS, s. r. o., Jana Nehody;
 • jednatele RWE Gas Storage, s. r. o., Lubora Veleby: Investice RWE Gas Storage do podzemních zásobníků: zvýšení bezpečnosti dodávek;
 • předsedy představenstva Vítkovic, a. s., Jana Světlíka: Plyn – ekonomický a ekologický zdroj pro dopravu.

Ve druhé části následovaly koreferáty:

 • hlavního představitele Gazprom Export Praha Roalda Piskoppela: Budoucnost uplatnění zemního plynu jako energetického zdroje z pohledu Gazpromu;
 • ředitele útvaru legislativa a trh, ČEZ, a. s., Jana Kanty: Plyn – energetický zdroj – plynové elektrárny;
 • představitele EBRD Pavla Štěpánka: Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) jako partner pro financování projektů (včetně plynárenství);
 • ředitele obchodu a marketingu GASCONTROL, spol. s r. o., Milana Slamečky: Kompresory a jejich využití v plynárenství, zaostřeno na plnicí stanice CNG;
 • ředitele společnosti Greenvironment Oy, Kaye Scholze: Gas – energy source;
 • Business Development Director CEE GE Energy Jana Ulče: GE v plynárenství.

V poslední částí hlavního programu probíhala otevřená diskuse. Ta konfrontovala názory přítomných na některé zásadní problémy energetického průmyslu a rozvinula řadu témat pro další jednání. Účastníci konstatovali, že za rozvojem spotřeby plynu je nárůst spotřeby plynových elektráren, který v období let 2000–2010 vzrostl téměř o 90 % (200 GW). Je přitom politováníhodné, že se tento nárůst netýká ČR, kde podíl plynových elektráren na celkové kapacitě je pouze 3%, zatímco v EU je 27%.

Z diskuse vyplynulo, že tuto situaci je nutné řešit, neboť tento stav ovlivňuje:

 • Životní prostředí – nižší emise plynových elektráren
 • Názory veřejnosti ovlivněné havárií atomové elektrárny v Černobylu a v japonské Fukušimě
 • Politické dopady na vztahy se sousedními státy ; zatím byly problémy jen s Rakouskem, ale dá se předpokládat, že nastanou i s Německem
 • Dají se předpokládat, pokud nedojde k prolomení těžebních limitů, problémy s dodávkami uhlí pro uhelné elektrárny
 • Technické problémy s dožíváním některých uhelných elektráren a problémy s jejich emisemi
 • Vzhledem ke stále se rozšiřujícím obnovitelným zdrojům je potřeba větší pružnosti v řízení velkých sítí, čemuž více vyhovují plynové elektrárny než elektrárny uhelné či jaderné
 • Pro zlepšení životního prostředí však není možné zabývat se jen jediným tématem, a to plynovými elektrárnami, ale je nutno používat plyn tam, kde lze a kde je přínos plynu pro životní prostředí značný, a to jsou zejména doprava silniční i železniční
 • Pro výrazné zlepšení využití plynu je nutno:
  • Zbudovat plynovody v návaznosti na plynárenské sítě v EU, a to nejen pro vlastní potřebu, ale i pro zvýšení energetické bezpečnosti
  • Rozšířit podzemní zásobníky pro ukládání plynu
  • Budovat další plynové elektrárny
  • Rozšiřovat větší využití plynu v dopravě atd.

Do diskuse se zapojili (v abecedním pořadí):

Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva ASPP
Ing. Evžen Tošenovský, europoslanec, místopředseda výboru pro průmysl výzkum a energetiku Evropského parlament
prof. Ing. Karel Dyba, CSc., velvyslanec OECD
Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Ing. Jan Světlík, předseda představenstva VÍTKOVIC, a. s.
Ing. Tomáš Varcop, MBA, člen představenstva RWE Transgas, a. s.
Ing. Alena Vitásková, prezidentka KPP ČR
Roald F. Piskoppel, hlavní představitel Gazprom Exportu v ČR
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva a generální ředitel SmVaK Ostrava,
Matti Malkamaki, obchodní ředitel Greenenvironment Yo
Ing. Břetislav Piprek, MBA, ředitel a jednatel, TELE DATA SYSTEM
Igor Spartakovič Plaksin, vedoucí ekonomického úseku – 1. tajemník Velvyslance Ruské federace v ČR
Kay Scholz, ředitel Greenenvironment plc
prof. Dr. Arnošt Thon, CSc., majitel A.T Plyn
Dr. Filip Thon, RWE Polsko
Ing. Tomáš Tichý, jednatel RWE Distribuční služby, s. r. o.

Po zasedání proběhla tisková konference, které se zúčastnili náměstek ministra T. Hüner; europoslanec E. Tošenovský; předsedkyně ERÚ A. Vitásková a představitelé Gazprom Exportu, RWE Transgas, a. s., Vítkovic, a. s., České exportní banky a Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Součástí IEC pro účastníky byla exkurze do vybraných provozů Vítkovic, a. s., se zvláštním zaměřením na ukázky výroby energetického strojírenství. Závěrečné společenské setkání proběhlo v prostorách Vítkovického zámku a v pátek a v sobotu následoval RWE Golf cup v Kravařích a v Čeladné.