Témata konference

Blok č. 1 Svébytný energetický mix a jeho cena

Evropa sází svoji budoucnost na decentralizaci energetiky a podporu obnovitelných zdrojů energie. Jejich výstavba však v tuzemsku zpomaluje, nově budované jsou de facto jen fotovoltaiky na střechách rodinných domů. Přesto, že cíl pro rok 2020 máme za OZE splněný, je na místě určit další postup směrem k požadovanému celoevropskému minimálně 30% podílu v roce 2030.

Na IEC 2017 zaznělo, že máme maximálně rok až dva na rozhodnutí, co dál s jádrem a se schválenou Státní energetickou koncepcí. Jsme o rok starší a otázka, jaký bude poměr mezi velkými a malými zdroji pro zajištění bezpečného zásobování obyvatelstva energií, je zase o něco aktuálnější.

 

Témata k diskuzi:

 

Co dál s jádrem a se schválenou Státní energetickou koncepcí?

 • Jaký bude energetický mix v roce 2030 a 2040 v ČR a v sousedních státech?
 • Budeme v ČR stavět v blízké budoucnosti další jaderné bloky?
 • Podle jakých schémat by měla být v ČR podporována další výstavba POZE?
 • Při jaké míře podpory jsou splnitelné potenciální cíle EU a ČR pro OZE?
 • Jaké cíle a politiky postuluje Národní klimaticko-energetický plán ČR?

 

Blok č. 2 Řízení infrastruktury v nových podmínkách

Stále větší integrace trhů s elektřinou je realitou. Evropská komise má velký zájem podobně reformovat celý plynárenský sektor. Řeší se nové role a podmínky, které přicházejí v souvislosti s implementací tzv. Zimního balíčku Evropské komise. Do popředí se dostává diskuze o potřebě kapacit a souvisejících investicích do rozvoje soustav.

Pro rozvoj regulovaných aktiv jsou k dispozici dotační tituly, které se ale často nedaří optimálně čerpat. Zpomaluje zavádění prvků chytré energetiky, stejně jako naplňování strategie EU do roku 2020. Zaznívají hesla jako špatná administrace ze strany státní správy, složitost podmínek, nejasné parametry definované EU nebo nepřipravenost projektů předkládaných firmami.

 

Témata k diskuzi:

 

Jaká bude potřeba kapacit a souvisejících investic do rozvoje soustav?

 • Jak budou soustavy vypadat v roce 2030?
 • V jaké výši jsou očekávány investice do regulovaných soustav pro splnění nových podmínek?
 • Jsou potřeba jiné formy financování než přes regulační rámec a jak zohlednit alternativní financování v regulaci?
 • Jak zaměřené tematické programy by pomohly aplikovat smart technologie do soustav?
 • Jak může ovlivnit provoz soustav rychlý rozvoj alternativních druhů dopravy?

 

Blok č. 3 Podmínky pro rozvoj uskladňování energie

Skladování energie je klíčem k transformaci energetiky. O nárůstu kapacit OZE, vlivu počasí a nerovnoměrné spotřebě bylo mnohé řečeno, stále se však čeká na průlom, který by umožnil odstřihnout se od konvenční energetiky. Brzdou je malá efektivita dostupných akumulačních technologií, vysoké náklady, ale často i legislativní bariéry.

Podzemní zásobníky plynu dnes, baterie zítra a vodík? Tři různé systémy ukládání energie, které lze v ČR teoreticky okamžitě využít. Co je limituje? Přežijí všechny? Jaké jsou očekávané scénáře možného rozvoje v oblasti ukládání energie?

 

Témata k diskuzi:

 

Jaká je budoucnost různých systémů ukládání energie, které lze dnes v ČR využívat?

 • Jak zajistit budoucí existenci zásobníků plynu v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečnosti dodávek a plnění budoucích energetických potřeb?
 • Co by měla přinést novela energetického zákona vzhledem k rychlému vývoji na trhu s uskladňovací kapacitou?
 • Chce a jak do budoucna podporovat ukládání energie stát?
 • Jsou potřebná současná legislativní omezení pro vtláčení vodíku do plynárenské soustavy?
 • Jak se staví k systému Power2Gas provozovatelé elektrizační a plynárenské soustavy?