Klíčoví řečníci


Jiří FeistJiří Feist

člen představenstva EP POWER EUROPE

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS.

Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

 


Martin HerrmannMartin Herrmann

člen představenstva (COO), innogy SE
předseda představenstva a CEO, innogy Česká republika, a.s.

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universitat v německém Münsteru, kde získal akademický titul v oboru ekonomie. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V koncernu RWE působil od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. RWE Česká republika, a.s. přezvala řídící roli skupiny RWE v ČR po RWE Transgas, a.s., kde Martin Herrmann působil ve funkci předsedy představenstva od 1. dubna 2007. Od 1. ledna 2011 byl také předsedou představenstva RWE East, koncernové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za obchod v nové společnosti, do níž mateřská společnost RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. Martin Herrmann řídí i nadále podnikání na českém energetickém trhu pod novou značkou innogy Česká republika a je také předsedou představenstva innogy Grid Holding.

 


Tomáš HünerTomáš Hüner

ředitel divize Energy Management v Siemens Česká republika

Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011 – 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Velké zkušenosti má i z působení ve státní správě, jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006 – 2011). Předtím působil na různých manažerských postech v oblasti výroby a zahraničních akvizic ČEZ, a.s. nebo Severomoravská energetika, a.s., kde v letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.

 


Jan KřížIng. Jan Kříž

náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí

Studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a  finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

 


Pavel ŠolcPavel Šolc

člen představenstva ČEZ Distribuce

V roce 1981 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. V roce 1992 strávil jeden semestr na Pennsylvánské univerzitě studiem modelování energetických systémů.

Svou profesní kariéru započal v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha jako výzkumný pracovník technického rozvoje. V letech 1993—1999 pracoval ve společnosti ČEZ jako specialista strategie, později jako vedoucí oddělení tvorby analýz scénářů rozvoje sekce Strategie. V roce 1999 nastoupil jako vedoucí obchodu do společnosti ČEPS, od roku 2004 zde působil jako ředitel sekce. V letech 2005 až 2009 ve společnosti ČEPS zastával funkci ředitele sekce strategie, od roku 2010 až do května 2012 vykonával funkci ředitel korporátní služby ČEPS. Od května 2009 do června 2010 byl vedoucím poradců ministra průmyslu a obchodu. V květnu 2016 byl jmenován náměstkem ministra pro energetiku. Tuto funkci zastával do roku 2016.

Od dubna 2016 je členem představenstva ČEZ Distribuce. Do ČEZ se vrátil po 17 letech.

 


Evžen TošenovskýEvžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

 


Ivo Vondrákprof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,

hejtman Moravskoslezského kraje

Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR. Profesuru pak získal v oboru inženýrská informatika.

Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments. Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations.

Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství. 10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.

 


Libor WitassekLibor Witassek, MBA

generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice, a.s.

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně, oboru Technická kybernetika, Univerzity M. Kopernika v Toruni v oboru Mezinárodní marketing management a na Dominican University v Chicagu získal titul MBA. V roce 2004 působil jako poradce přední americké Wharton University of Pensylvania pro programy podnikání ve střední Evropě.

Libor Witassek působil v manažerských funkcích především v zahraničních společnostech, a to v oblasti řízení. Do strojírenské skupiny Vítkovice přišel z pozice člena vrcholového managementu nadnárodní strojírenské firmy GCE Group a člena představenstva mezinárodní poradenské skupiny Allied Consultants Europe se sídlem ve Stuttgartu a působností v 15 zemích Evropy, která se specializuje na budování moderních systémů řízení.

Je externím vědeckým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru psychologie řízení. Je autorem mezinárodně uznávané metodiky Lean Leadership®, kterou vyučuje na VŠE Praha v rámci programů MBA. Libor Witassek je nositelem řady českých i mezinárodních profesních ocenění.

 


Jan ZaplatílekIng. Jan Zaplatílek

ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební. V letech 1986 - 1994 pracoval ve společnosti Transgas v oblasti přípravy investiční výstavby. Od roku 1994 působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR s odborností v oblasti plynárenství. V roce 1997 byl jmenován vedoucím oddělení plynárenství a zástupcem ředitele odboru plynárenství a kapalných paliv. V roce 2001 se stal ředitelem odboru plynárenství a kapalných paliv a v této funkci působí doposud.