Klíčoví řečníci

Jiří FeistJiří Feist

člen představenstva EP ENERGY

Absolvent Českého vysokého učení technického, Fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP ENERGY. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS. Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou EURELECRIC, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.


Martin HerrmannMartin Herrmann

člen představenstva zodpovědný za oblast obchodu v innogy SE

Martin Herrmann vystudoval ekonomii na Westfälische-Wilhelms-Universität v německém Münsteru. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V roce 2002 nastoupil do RWE jako člen představenstva a finanční ředitel společnosti Transgas. Od roku 2007 řídí aktivity RWE v České republice a od roku 2011 také byznys RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku (RWE East). V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva se odpovědností za obchod v nové firmě, do níž mateřská společnosti RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. Martin Herrmann bude i nadále řídit podnikání na českém trhu pod novou značkou innogy.Tomáš HünerTomáš Hüner

ředitel divize Energy Management v Siemens, s.r.o.

Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Před nástupem do společnosti Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s., kde mezi jeho významné aktivity patřila mj. příprava převzetí Elektrárny Počerady. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a.s. Současně mezi léty 2011 – 2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Velké zkušenosti má i z působení ve státní správě jako náměstek ministra průmyslu a obchodu, vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006 – 2011). Předtím působil na různých manažerských postech v oblasti výroby a zahraničních akvizic ČEZ, a.s., nebo Severomoravská energetika, a.s., kde v letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele.


Lenka KovačovskáLenka Kovačovská

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku

Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde absolvovala inženýrské i doktorské studium.

V letech 2007-2013 působila ve společnosti ČEPS, v útvaru zabývajícím se strategií. Podílela se na různých  rozvojových projektech jak na národní, tak i na regionální úrovni. Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde v letech 2014-2015  působila na pozici ředitelky odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice.

V roce 2015 byla jmenována náměstkyní ministra pro energetiku. 

Marion LabatutMarion Labatut

Coordinator Wholesale & Retail Markets Issues, EURELECTRIC

Absolventka Sciences Po Paris v oboru ekonomie a mezinárodní obchod. Držitelka diplomu v oboru optimalizace energetických systémů z Mines ParisTech. 

V EURELECTRIC v současné době vede tým zabývající se otázkami obchodování s energií a prodejem energetických produktů a služeb. Řídí zde zastoupení evropského elektroenergetického průmyslu u institucí EU v oblasti prodeje a maloobchodních trhů a v oblasti zákazníka.

V minulosti pracovala na pozici analytičky trhu s elektřinou v pařížské EDF. V prostředí ekonomiky a regulace trhu s elektřinou se pohybuje již 9 let.


Alberto PototschnigAlberto Pototschnig

Director of ACER

Alberto Pototschnig vystudoval ekonomii a ekonometrii. Než začal pracovat v Evropské agentuře pro spolupráci a energetickou regulaci (ACER), působil na pozici partnera, CEO a zastupujícího předsedy v Mercadas EMI, mezinárodní konsultantské společnosti, jež se specializuje na energetický sektor. Předtím zastával post ředitele energetické regulace u italského energetického regulátora (AEEG), stal se prvním CEO u Italian Electricity Market Operator a byl také poradcem italské vlády. Od roku 2004 působí jako poradce ve Florence School of Regulation, kde pravidelně přednáší o energetické regulaci.


Jan SvětlíkJan Světlík

předseda dozorčí rady a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s., a  prezident Národního strojírenského klastru

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC. Jan Světlík je předsedou dozorčí rady a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING a působí také ve statutárních orgánech dalších významných firem ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jejímž je rozhodujícím majitelem.

Skupina zahrnuje více než tři desítky firem v ČR, Evropě i za oceánem a její roční obrat se pohybuje kolem dvaceti miliard korun.


Ing. Pavel ŠolcPavel Šolc

člen představenstva ČEZ Distribuce

Absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze a v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. Později se zabýval studiem modelování energetických systémů na Pensylvánské univerzitě.

Svou profesní kariéru zahájil v roce 1986 ve společnosti Škoda Praha. Od roku 1993 pracoval ve společnosti ČEZ a od roku 1999 ve společnosti ČEPS v nejrůznějších manažerských pozicích. Od května 2009 do června 2010 pracoval na pozici vedoucího poradců ministra průmyslu a obchodu. V květnu 2012 byl jmenován náměstkem ministra pro energetiku. 

Od dubna 2016 je členem představenstva ČEZ Distribuce.


Evžen TošenovskýEvžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu a člen ITRE

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti VÍTKOVICE a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti VÍTKOVICE HOLDING. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. Od roku 2009 vykonává funkci europoslance  a působí jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE).


Alena VitáskováAlena Vitásková

předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Vystudovala VUT Brno, Fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva.

V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s., a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období let 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Obdržela titul manažerka roku 2002.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, či kultury, sportu a vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

V roce 2011 byla jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu.


Pavel ZámyslickýPavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí ČR

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. 

Od roku 2004 pracoval v České informační agentuře životního prostředí (CENIA), kde se zabýval ekonomikou životního prostředí. V roce 2005 nastoupil do odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí ČR, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele.

V rámci českého předsednictví EU v roce 2009 předsedal pracovní skupině EU pro mezinárodní otázky životního prostředí (WPIEI – Climate Change).

Od roku 2011 spadá do jím řízené agendy i energetika. Mimo jiné se věnuje mezinárodnímu vyjednávání v otázkách ochrany klimatu a problematice obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu.