Program

Časový harmonogram:

16. 9. 2015 od 18.00 hod. – Slavnostní přípitek a exkurze, Dolní oblast Vítkovice
od 19.30 hod. – Slavnostní zahájení

 

17. 9. 2015 od 09.00 hod. – Mezinárodní odborná konference
od 19.00 hod. – Závěrečný koktejl

 

Název VI. konference: Bezpečnost zásobování jako klíčový aspekt evropské energetiky

Podtitul: Fungování energetické unie v praxi

  

Programové priority konference:

Blok č. 1  Výzvy pro uvedení energetické unie do praxe (bezpečnost)


Blok č. 2  Jednotný energetický trh a jeho vývoj  (trh)


Blok č. 3  Technologie a budoucnost energetiky (zákazníci)

 

 

„Mimořádně rád bych podpořil Energetickou unii, která by vyústila ve skutečné otevření trhu - zatím ale vše nasvědčuje tomu, že má vzniknout jen další úřednický moloch.“

Evžen Tošenovský, europoslanec a místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu