Klíčoví řečníci

Martin HerrmannMartin Herrmann

předseda představenstva RWE Česká republika

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universität v německém Münsteru, kde získal akademickou hodnost v oboru ekonomie.

Martin Herrmann působil v letech 1994 až 2002 v Komerční bance a to jak v Praze, tak ve Frankfurtu nad Mohanem. V koncernu RWE působí od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. Od dubna 2007 je předsedou představenstva RWE v České republice.

Předsedá rovněž představenstvu RWE East, nové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. 

 

Daniel BenešDaniel Beneš

generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

Vystudoval Strojní fakultu Vysoké školy báňské -Technické university v Ostravě a Brno Business School Nottingham Trent University.

V letech 1993 - 1997 působil jako vedoucí odbytu ve společnosti BOHEMIACOAL, poté jako ředitel společnosti HEDVIGA GROUP. V letech 2000 až 2004 byl ředitelem závodu TCHAS, předního importéra a obchodníka s palivy v České republice.

Od roku 2004 nastoupil do pozice ředitele úseku Nákup společnosti ČEZ, a. s. Od roku 2006 zastával pozici ředitele Divize Správa. Od května 2006 byl místopředsedou představenstva. Od září 2011 je předsedou představenstva. Zároveň zastupuje ČEZ, a. s., v orgánech ovládaných společností.

Je úřadujícím viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky a držitelem prestižního ocenění Manažer roku 2014.

Jiří FeistJiří Feist

člen představenstva a výkonný ředitel pro strategii EP ENERGY

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Působil ve skupině ČEZ v pozici ředitele pro strategii a zároveň jako ředitel pro strategii ČEPS. Byl souběžně i ředitelem Ústředního energetického dispečinku ČEPS (dříve ČEZ). Od roku 1992 působil jako aktivní člen v mezinárodní organizaci CENTREL, sdružující energetické společnosti Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. Posléze se stal jejím viceprezidentem. Od roku 1996 byl zástupcem a následně členem výkonné rady v UCPTE, kde vedl mezinárodní projekty propojování energetických soustav.

 

 

Alena VitáskováAlena Vitásková

předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Narodila se 11. prosince 1956. Vystudovala VUT Brno, Fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva.

V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s., a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období let 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Obdržela titul manažerka roku 2002.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, či kultury, sportu a vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro.

V roce 2011 byla jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního
úřadu.

Andreas Rau

Václav Hrach

výkonný ředitel pro finance NET4GAS

Václav Hrach v roce 1997 absolvoval strojní fakultu ČVUT v Praze v oboru ekonomika a řízení podniku a tamtéž v roce 2000 završil postgraduální doktorské studium (Ph.D.). Profesní kariéru zahájil již v posledním ročníku studia v útvaru marketingu akciové společnosti Škoda Praha, a.s. V letech 1997 až 2000 byl partnerem společnosti TES Praha, a.s., kde vedl řadu významných projektů zaměřených na controlling a management informací. V této době přednášel také na strojní fakultě ČVUT v Ústavu řízení a ekonomiky podniku. Od roku 2000 působil ve společnosti MVV Energie CZ s.r.o. zpočátku jako finanční ředitel a od roku 2005 jako CEO a jednatel. Od roku 2009 byl členem představenstva a později předsedou představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. V této funkci úspěšně završil program restrukturalizace skupiny a dosáhl podstatného zvýšení přidané ekonomické hodnoty a výrazného zvýšení tržního podílu skupiny. Václav Hrach zastupoval MVV ve výkonné radě Teplárenského sdružení České republiky a radě COGEN Czech.

Výkonným ředitelem pro finance společnosti NET4GAS se stal v březnu 2014.

Jan SvětlíkJan Světlík

předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
a prezident Národního strojírenského klastru

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC. Jan Světlík je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti
VÍTKOVICE a působí také ve statutárních orgánech dalších významných firem ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jejímž je rozhodujícím majitelem.

Skupina zahrnuje více  než tři desítky firem v ČR, Evropě i za oceánem a její roční obrat se pohybuje kolem dvaceti miliard korun.

 


Pavel ŠolcIng. Pavel Šolc

náměstek ministra průmyslu a obchodu

V roce 1981 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. V roce 1992 strávil jeden semestr na Pennsylvánské univerzitě studiem modelování energetických systémů.

Svou profesní kariéru započal v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha jako výzkumný pracovník technického rozvoje. V letech 1993—1999 pracoval ve společnosti ČEZ jako specialista strategie, později jako vedoucí oddělení tvorby analýz scénářů rozvoje sekce Strategie. V roce 1999 nastoupil jako vedoucí obchodu do společnosti ČEPS, od roku 2004 zde působil jako ředitel sekce. V letech 2005 až 2009 ve společnosti ČEPS zastával funkci ředitele sekce strategie, od roku 2010 až do května 2012 vykonával funkci ředitel korporátní služby ČEPS. Od května 2009 do června 2010 byl vedoucím poradců ministra průmyslu a obchodu.

Dne 21. května 2012 byl jmenován do funkce náměstka ministra, řídí sekci energetiky.