Klíčoví řečníci

Tomáš Prouza

Tomáš ProuzaStátní tajemník pro evropské záležitosti vlády ČR
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Open University

Tomáš Prouza po studiích pracoval jako ekonomický novinář, přičemž v roce 2000 založil první český web o osobních financích www.penize.cz. Mezi lety 2004 a 2007 byl náměstkem ministra financí a od roku 2005 byl prvním "panem Euro" v České republice. V letech 2007 až 2011 byl členem představenstva společnosti Partners, v letech 2010 a 2011 také jednatelem společnosti Partners Media. Od roku 2007 působil i jako hlavní konzultant programů Světové banky na ochranu klientů na finančním trhu, finanční inkluze a finančního vzdělávání. V posledních dvou letech se přímo ve Washingtonu těmto tématům věnoval jako seniorní expert. Od února 2014 je státním tajemníkem pro evropské záležitosti vlády ČR a zahraničně-politickým poradcem předsedy vlády ČR.


Evžen Tošenovský

Evžen TošenovskýPoslanec Evropského parlamentu

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.


Alena Vitásková

Alena VitáskováPředsedkyně Energetického regulačního úřadu

Vystudovala VUT Brno, Fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva.

V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s., a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období let 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, či kultury, sportu a vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

Od roku 2011 je ve funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu.


Miroslav Novák

Miroslav NovákHejtman Moravskoslezského kraje

Po maturitě pracoval ve společnosti Stavoprojekt, a.s. a od roku 1994 jako správce daně na finančním úřadu. 1994 byl zvolen členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Poruba, kde vykonával funkci předsedy komise dopravy a veřejně prospěšných služeb. Od roku 1996 pracoval jako asistent poslance PhDr. Lubomíra Zaorálka. 1998 se stal místostarostou porubského obvodu pro finance, místní hospodářství a dopravu, v roce 2002 byl zvolen starostou Ostravy-Poruby. Po komunálních volbách v roce 2006 byl porubským zastupitelstvem potvrzen ve funkci starosty. Od roku 2004 je členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 9. listopadu 2012 byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.


Martin Hermann

Martin HermannPředseda představenstva RWE Česká republika

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universität v německém Münsteru, kde získal akademickou hodnost v oboru ekonomie.

Martin Herrmann působil v letech 1994 až 2002 v Komerční bance a to jak v Praze, tak ve Frankfurtu nad Mohanem. V koncernu RWE působí od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. Od dubna 2007 je předsedou představenstva RWE Transgas.

Předsedá rovněž představenstvu RWE East, nové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku.


Jan Světlík

Jan SvětlíkPředseda představenstva RWE Česká republika

Předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s. and prezident Národního strojírenského klastru.

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC. Jan Světlík je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE a působí také ve statutárních orgánech dalších významných firem ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jejímž je rozhodujícím majitelem.

Skupina zahrnuje více než tři desítky firem v ČR, Evropě i za oceánem a její roční obrat se pohybuje kolem dvaceti miliard korun.


Andreas Rau

Andreas RauJednatel společnosti NET4GAS, s.r.o.

Vystudoval strojní inženýrství na Porúrské univerzitě v Bochumi a Evropská studia na Rýnsko-Vestfálském vysokém učení technickém (RWTH) v Cáchách (Aachen).

Svou kariéru zahájil v roce 1997 u společnosti Ruhrgas AG Technical System Design v Essenu. Poté co zastával různé pozice v technickém a obchodním řízení přepravy zemního plynu ve společnosti E.ON Ruhrgas AG, byl v roce 2006 jmenován členem představenstva společnosti eustream, a.s. v Bratislavě, kde se později stal jeho předsedou. Koncem roku 2011 transformoval eustream v samostatného a nezávislého provozovatele sítě tranzitních plynovodů, který je objemem přepravovaného plynu jedním z největších TSO v Evropské unii. Počátkem roku 2010 byl Andreas Rau jmenován členem představenstva SPP, a.s. v Bratislavě, kde byl do začátku roku 2013 odpovědný za zásobování plynem a odbyt, obchodování plynem, prodej elektřiny a optimalizaci portfolia.


Václav Lerch

Václav LerchPrvní zástupce generálního ředitele VEMEX s. r. o.

Václav Lerch má více než patnáctileté zkušenosti v oblasti plynu a energetiky. Svou profesní kariéru započal ve VEAG Vereinigte Energiewerke AG, kde působil na pozici risk manažera a následně analytika v oddělení tradingu. Jako vedoucí prodeje zemního plynu pro českou republiku dále působil v Ruhrgas AG, Essen. Od roku 2005 řídil ve společnosti ZMB GmbH (dnes Gazprom Germania GmbH) v Berlíně obchod se zemním plynem v Evropě a střední Asii.

Od srpna 2009 působí ve společnosti VEMEX s.r.o., kde byl ředitelem nákupu plynu, logistiky a skladování. V roce 2011 byl jmenován prokuristou, v srpnu 2013 pak prvním zástupcem generálního ředitele a nyní odpovídá za veškeré aktivity spojené s nákupem a prodejem zemního plynu v České republice a zahraničí.


Jindřich Kalíšek

Jindřich KalíšekAdvokát Becker & Poliakoff, s.r.o.

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž v současnosti působí jako externí doktorand ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.

Jindřich kalíšek získal vzdělání také v oblasti podnikové ekonomiky a telekomunikací. V letech 2004–2008 pracoval jako konzultant a později jako ředitel produkční divize významné tuzemské softwarové společnosti. V advokacii působí od roku 2010, advokátem je od roku 2014.

Členem Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kanceláře se stal v roce 2012.


Jan Pánek

Jan PánekVedoucí oddělení pro maloobchodní trhy s energiemi, uhlím a ropou
v generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise v Bruselu.

Absolvent oboru aplikovaná geofyzika na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní ekonomie / AFP z The Johns Hopkins Univerzity – S.A.I.S. ve Washingtonu.

Jan Pánek se k Evropské komisi připojil v roce 2005 v návaznosti na dřívější diplomatickou službu při Ministerstvu zahraničních věcí ČR, během níž zastával pozice v ústředí ministerstva, stejně jako v českých diplomatických misích v Tokiu a Bruselu. V roce 1999 v rámci spolupráce s Boston Consulting Group pobýval v Londýně a středoevropských kancelářích společnosti.