Klíčoví řečníci

Jiří Cienciala

Jiří CiencialaMinistr průmyslu a obchodu ČR

Vystudoval obor Systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Po studiích pracoval v Třineckých železárnách v různých funkcích, přičemž posledních čtrnáct let byl generálním ředitelem a předsedou představenstva. Po ukončení studia zůstal v kontaktu s akademickým prostředím. Působí ve vědeckých radách VŠB – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity a od roku 2012 je rektorem Vysoké školy podnikání v Ostravě. Je také viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a členem Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace.


Vladimir Ermakov

Vladimir Ermakov

Jednatel a generální ředitel společnosti Vemex

Vladimir Ermakov studoval na Vojenské akademii v Moskvě, následně také na Fakultě mezinárodního obchodu Plechanovovy akademie v Moskvě.

V letech 1991 až 1992 se stal hlavním právním poradcem Obchodní a průmyslové komory SSSR. Následně přešel do společnosti Russkaja kommerčeskaja kompanija jako vedoucí právního oddělení. Pracoval rovněž ve společnostech Biznes i pravo a Advokatskaja liga. Od roku 2001 je jednatelem a generálním ředitelem společnosti VEMEX s.r.o. v České republice.


Martin Herrmann

Martin HerrmannPředseda představenstva RWE Česká republika

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universität v německém Münsteru, kde získal akademickou hodnost v oboru ekonomie.

Martin Herrmann působil v letech 1994 až 2002 v Komerční bance a to jak v Praze, tak ve Frankfurtu nad Mohanem. V koncernu RWE působí od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. Od dubna 2007 je předsedou představenstva RWE Transgas. Předsedá rovněž představenstvu RWE East, nové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku.


Miroslav Novák

Miroslav NovákHejtman Moravskoslezského kraje

Po maturitě pracoval ve společnosti Stavoprojekt, a.s. a od roku 1994 jako správce daně na finančním úřadu. 1994 byl zvolen členem Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Poruba, kde vykonával funkci předsedy komise dopravy a veřejně prospěšných služeb. Od roku 1996 pracoval jako asistent poslance PhDr. Lubomíra Zaorálka. 1998 se stal místostarostou porubského obvodu pro finance, místní hospodářství a dopravu, v roce 2002 byl zvolen starostou Ostravy-Poruby. Po komunálních volbách v roce 2006 byl porubským zastupitelstvem potvrzen ve funkci starosty.

Od roku 2004 je členem Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, 9. listopadu 2012 byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.


Luboš Pavlas

Luboš PavlasGenerální ředitel Czech Coal

Absolvent ČVUT Praha, oboru Ekonomika a řízení energetiky, následně absolvoval Vysoké učení technické v Plzni.

V letech 1984 až 1991 zastával vedoucí pozice v teplárnách Holešovice a Třeboradice. Mezi lety 1991 a 1992 působil jako ředitel závodu Rozvoz tepla, ČEZ. Následně do roku 1997 pracoval jako ředitel Pražské teplárenské, kde do roku 2005 rovněž předsedal představenstvu. V letech 2005 až 2009 pracoval ve společnostech ČEZ, a.s., ČEZ Romania a ČEZ Bulgaria. Od roku 2010 je generálním ředitelem a členem představenstva Czech Coal a.s.


Marcela Stuchlíková

Marcela StuchlíkováPrezidentka Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Vystudovala Vysokou školu báňskou, obor jaderná metalurgie, dále postgraduální studium na VŠCHT.

Do roku 2005 pracovala ve společnosti Severomoravská plynárenská, a. s., na pozici vedoucí odboru přípravy a realizace investic. Následně přijala nabídku společnosti Moravské naftové doly, a. s., v níž se stala zástupkyní úseku obchodního ředitele. Od roku 2009 je generální ředitelkou Moravského plynostavu, a. s., a současně je (od roku 2012) prezidentkou ASPP.


Jan Světlík

Jan SvětlíkPředseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
a prezident Národního strojírenského klastru

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC. Jan Světlík je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti VÍTKOVICE HOLDING, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti
VÍTKOVICE a působí také ve statutárních orgánech dalších významných firem ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jejímž je rozhodujícím majitelem. Skupina zahrnuje více než tři desítky firem v ČR, Evropě i za oceánem a její roční obrat se pohybuje kolem dvaceti miliard korun.


Evžen Tošenovský

Evžen TošenovskýNarodil se 26. února 1956. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka.

V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.


Alena Vitásková

Alena VitáskováNarodila se 11. prosince 1956. Vystudovala VUT Brno, Fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva.

V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s., a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období let 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Obdržela titul manažerka roku 2002.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, či kultury, sportu a vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Lívie a Václava
Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního
festivalu Pražské jaro.

V roce 2011 byla jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního
úřadu.