Klíčoví řečníci

Ing. Evžen Tošenovský

Narodil se 26. února 1956. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka.

V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Ing. Alena Vitásková

Narodila se 11. prosince 1956. Vystudovala VUT Brno, Fakultu pozemních staveb. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a. s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva.

V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a. s., a RWE Transgas, a. s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky. V období let 2004–2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské, a. s. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů ČR.

Obdržela titul manažerka roku 2002.

Po celou pracovní kariéru podporovala dobročinné akce, ať již v oblasti charity, zdravotně handicapovaných, či kultury, sportu a vzdělání. Působila v čestných funkcích – například jako místopředsedkyně dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Byla předsedkyní dozorčí rady Nadačního fondu manželů Lívie a Václava Klausových a byla členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.

V roce 2011 byla jmenována do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu.

Na konferenci dále vystoupí

Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu ČR
Philip Lowe, generální ředitel GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise
Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas
Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel Vítkovice Machinery Group
Franz-Josef Wodopia, vice-prezident EuraCoal
Vratislav Ludvík, energetický konzultant Onyx – Convergency
Miroslav Zámečník, člen NERV
Vladimír Ermakov, generální ředitel Vemex
Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí
Václav Pačes, předseda Nezávislé energetické komise
Luboš Pavlas, generální ředitel Czech Coal
Zbyněk Boldiš¸ člen představenstva ČEPS