2010

IEC 2010Ústředním tématem prvního ročníku byla Energie pro budoucnost. Zasedání IEC se uskutečnilo 16. 9. 2010 ve Vítkovickém zámku. S přednáškami vystoupili ministr životního prostředí Pavel Drobil, europoslanec Evžen Tošenovský a zástupci hlavních partnerů konference: předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrmann a předseda představenstva Vítkovice, a. s., Jan Světlík.

Následovala podnětná diskuse účastníků, kteří byli z řad politiků, státních úředníků a zástupců více než čtyřiceti firem ze sedmi zemí. Během diskuse se konfrontovaly názory přítomných na některé zásadní problémy energetického průmyslu a rozvinula řada témat pro případná další jednání. Diskuse byla tematicky rozdělena do šesti okruhů od solární a jaderné energetiky až po bezpečnost dodávek zemního plynu a emise CO2 a přinesla konkrétní výstupy, jež byly následně prezentovány na tiskové konferenci.

IEC 2010Součástí premiérového ročníku IEC byla exkurze do vybraných provozů Vítkovic, a. s., Ostrava, především energetického strojírenství. Závěrečné společenské setkání proběhlo v prostorách Vítkovického zámku.