Klíčoví řečníci

Do diskuze jsme pozvali:

Jan Birke

Jan Birke

poslanec Parlamentu ČR, člen Hospodářského výboru a místopředseda ČSSD

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Novém Městě nad Metují. V letech 1988-1990 hrál profesionálně hokej (2. národní ligu) za klub Spartak Nové Město nad Metují. Poté nastoupil ve společnosti Stavostroj Nové Město n. M. jako referent zahraničních investic, od roku 1991 pracoval pro náchodskou textilní firmu jako obchodní náměstek. V letech 1993-1996 pracoval jako manažer americko-čínské společnosti se zaměřením na zabezpečení výroby a dodávky strategických surovin v Čínské lidové republice. V letech 2004-2005 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a v letech 2005-2006 jako ředitel kabinetu předsedy Vlády ČR. Od roku 2010 je starostou města Náchod. V letech 2011-2013 byl Předsedou klubu starostů a primátorů za ČSSD. V říjnu 2012 byl zvolen do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, opětovně v roce 2016. V roce 2013 byl zvolen Prezidentem Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce, později zastával post předsedy dozorčí rady Komory. Od 26. října 2013 vykonává poslanecký mandát v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, je členem hospodářského a volebního výboru Poslanecké sněmovny, odborným mluvčím ČSSD pro oblast dopravy. V březnu 2017 zvolen místopředsedou ČSSD.

Kamil Čermák

Kamil Čermák

generální ředitel ČEZ ESCO ze Skupiny ČEZ

Dříve působil jako generální ředitel ČEZ ICT Services, v barvách Skupiny ČEZ rozjížděl aktivity ČEZ v Polsku a jako jednatel vedl divizi významných zákazníků ve společnosti ČEZ Prodej. 
V minulosti pracoval rovněž jako  obchodní ředitel Czech Telecom a ČSA, působil také na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v České televizi. 
Kamil Čermák je prezidentem Czech Institute of Directors-Českého institutu členů statutárních orgánů, externě se věnuje jako lektor oblastem Corporate Governance a leadershipu“.

Martin Durčák

Martin Durčák

předseda představenstva ČEPS, a.s.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Jiří Feist

Jiří Feist

člen představenstva EP POWER EUROPE

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS.

Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

Martin Herrmann

Martin Herrmann

bývalý člen představenstva (COO), innogy SE a čestný prezident, IEC
 

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universitat v německém Münsteru, kde získal akademický titul v oboru ekonomie. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V koncernu RWE působil od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. RWE Česká republika, a.s. přezvala řídící roli skupiny RWE v ČR po RWE Transgas, a.s., kde Martin Herrmann působil ve funkci předsedy představenstva od 1. dubna 2007. Od 1. ledna 2011 byl také předsedou představenstva RWE East, koncernové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za obchod v nové společnosti, do níž mateřská společnost RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. 

Tomáš Hüner

Tomáš Hüner

ředitel Smart Infrastructure ve společnosti Siemens, s.r.o.

Tomáš Hüner byl v dubnu 2019 jmenován ředitelem Smart Infrastructure společnosti Siemens, která propojuje energetické systémy, budovy a průmysl. Ve firmě Siemens působí od roku 2015. Od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management společnosti Siemens. Před nástupem do firmy Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika, a.s. Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Štěpán Chalupa

Štěpán Chalupa

předseda Komory OZE

Absolvent Střednı ́průmyslové školy v Praze na Proseku, v současnosti student Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Více než 20 let působí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Od roku 2012 místopředseda České společnosti pro větrnou energie. Od roku 2013 je předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie. Zastupuje sektor OZE před státní správou, v médiích i na odborných debatách. Je členem ministerských pracovních skupin a řídících výborů k legislativě a dotačním programům. Člen Rady Vlády pro udržitelný rozvoj a člen Uhelné komise. Koordinoval a podílel se na vzniku několika odborných studií zabývajících se potenciálem a náklady rozvoje obnovitelných zdrojů. Je pravidelným přispěvatelem expertních i názorových rubrik a pořadů v médiích. V letech 2016 až 2020 byl členem předsednictva European Renewable Energies Federation (Evropská federace pro obnovitelné zdroje energie).

Lenka Kovačovská

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu

Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií. Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce. Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky. V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.

Martina Krčová

Martina Krčová

členka Rady ERÚ

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice. Od roku 2001 pracovala na Energetickém regulačním úřadě. V letech 2002–2003 zastávala pozici vedoucí oddělení analýz. Od roku 2003 do roku 2009 působila jako ředitelka odboru strategie, kde byla zodpovědná za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě.

Od roku 2011, po jmenování místopředsedkyní pro regulaci, se zabývala vydáváním cenových rozhodnutí, regulačním výkaznictvím pro držitele licencí a legislativou v rámci kompetencí ERÚ k Energetickému zákonu. Od roku 2015 do roku 2017 zastávala na ERÚ funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a strategie. V její kompetenci bylo řízení mezinárodních aktivit ERÚ. Podílela se také na přípravě společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy a na koordinaci spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). V roce 2019 působila na Úřadě městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Dne 1. srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.

Jan Kříž

Jan Kříž

náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí

Studium absolvoval na Fakultě stavební ČVUT. Během své dosavadní kariéry získal mnoho zkušeností s Fondy EU a finančnictvím. Na Ministerstvu životního pracoval již v letech 2007 – 2010 jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí a poté na SFŽP v pozici náměstka ředitele a vedoucího odboru Strukturálních fondů EU. Financování z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace se také věnoval v letech 2010 až 2013 jako ředitel odboru a poté jako vrchní ředitel sekce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době na Ministerstvu životního prostředí vykonává funkci náměstka a ředitele sekce fondů EU, ekonomiky a dobrovolných nástrojů.

Petr Kusý

Petr Kusý

člen Rady ERÚ

Vystudoval elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni.

V roce 2006  začal pracovat na Energetickém regulačním úřadě jako specialista regulace odboru elektroenergetiky v oddělení zdrojů a sítí. Zabýval se převážně technickými a ekonomickými analýzami, obnovitelnými zdroji energie a kvalitou dodávek elektřiny. Jako vedoucí oddělení statistik v letech 2011 až 2013 vytvořil nový systém statistiky elektroenergetiky a byl zodpovědný za publikaci zpráv o provozu soustav v elektroenergetice a plynárenství.

V roce 2014 nastoupil na pozici ředitele odboru analyticko-statistického, kde měl v kompetenci kompletní datovou podporu regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V roce 2015 přešel do funkce ředitele odboru statistického a bezpečnosti dodávek. Na této pozici vedl realizaci nového systému statistiky teplárenství. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován členem Rady ERÚ.

Leo Luzar

Leo Luzar

poslanec Parlamentu ČR, člen Hospodářského výboru a KSČM

Vystudoval Fakultu bezpečnostního inženýrství, studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Vysoké škole báňské v Ostravě. Následně studoval na Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, studijní program Ekonomika a řízení průmyslových systémů na Vysoké škole báňské v Ostravě. Pracoval jako živnostník v oblasti informačních technologií. V letech 2008 až 2010 byl místopředsedou KSČM, v letech 2002 až 2014 zastupitel města Ostravy, dlouholetý zastupitel Městského obvodu Ostrava-Jih (v letech 2002 až 2006 byl místostarostou tohoto obvodu). Od června 2014 je poslancem Poslanecké sněmovny PČR.

René Neděla

René Neděla

náměstek ministra pro energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Absolvent ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Jan Světlík

Jan Světlík

generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding, prezident Národního strojírenského klastru

Jako absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě spojil svou profesní dráhu od roku 1982 se strojírenstvím. V roce 1992 se stal ředitelem společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, kterou později odkoupil. Z ní postupně vyrostla mezinárodní skupina CYLINDERS HOLDING, a.s. s firmami v ČR, Polsku, Rusku, Bělorusku, ve Velké Británii, Francii, v SAE a Chorvatsku. Nositel státní Medaile Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské je rovněž předsedou dozorčí rady zapsaného spolku Dolní oblast VÍTKOVICE a autorem vize přeměny a rozvoje Dolních Vítkovic z někdejšího brownfieldu na mezinárodně ceněný areál pro vzdělávání, popularizaci vědy a pro kulturní a společenské aktivity.

David Šafář

David Šafář

člen představenstva společnosti EG.D ze skupiny E.ON

Davida provází energetika celý jeho profesní život. Vystudoval elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve společnosti E.ON začal působit již v roce 2009, tehdy se jako projektový manažer zaměřoval na Smart Metering (roční stáž v Německu). V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, poté vedl lokální i mezinárodní distribuční projekty. Od roku 2018 působil jako vedoucí Managementu sítí a strategických projektů, kde řídil velké mezinárodní projekty či například Smart Asset Management. Od ledna roku 2020 je členem představenstva distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON a zaměřuje se na naplňování klíčových cílů a vizí celkové strategie distributora.

Pavel Šolc

Pavel Šolc

člen představenstva ČEPS, a.s.

V roce 1981 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. V roce 1992 strávil jeden semestr na Pennsylvánské univerzitě studiem modelování energetických systémů. Svou profesní kariéru započal v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha jako výzkumný pracovník technického rozvoje. V letech 1993—1999 pracoval ve společnosti ČEZ jako specialista strategie, později jako vedoucí oddělení tvorby analýz scénářů rozvoje sekce Strategie. V roce 1999 nastoupil jako vedoucí obchodu do společnosti ČEPS, od roku 2004 zde působil jako ředitel sekce. V letech 2005 až 2009 ve společnosti ČEPS zastával funkci ředitele sekce strategie, od roku 2010 až do května 2012 vykonával funkci ředitel korporátní služby ČEPS. Od května 2009 do června 2010 byl vedoucím poradců ministra průmyslu a obchodu. V květnu 2016 byl jmenován náměstkem ministra pro energetiku. Tuto funkci zastával do roku 2016. V letech 2016 - 2020 byl členem představenstva ČEZ Distribuce. Od září 2020 se stal členem představenstva společnosti ČEPS.

Evžen Tošenovský

Evžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Vystudoval systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik ve společnostech VÍTKOVICE a PIKE Electronic. V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy byl zvolen hejtmanem Moravskoslezského kraje. V této pozici setrval dvě funkční období, zároveň řídil Radu Asociace krajů České republiky. Od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu. Zabývá se zejména oblastí energetiky, kosmického výzkumu a revitalizací postuhelných regionů v EU.

Petr Třešňák

Petr Třešňák

pirátský poslanec PSP ČR za Karlovarský kraj, 1. místopředseda krajského sdružení Karlovarský kraj a dočasný garant programového bodu energetika

V letech 1998–2007 absolvoval v Plzni nejprve SPŠ Dopravní, obor Informační technologie a poté Fakultu elektrotechnickou, ZČU. Vystudoval obor Technická ekologie na Katedře energetiky a ekologie se zaměřením na obnovitelné zdroje a jejich nasazení v ČR. Zakotvil v odvětví jaderné energetiky, kde pracuje doposud jako specialista bezpečnosti. V roce 2014 byl místostarostou Mariánských lázní a v roce 2015 se stal starostou. Po parlamentních volbách 2017 se stal poslancem za Karlovarský kraj a na pozici starosty z důvodu souběhu funkcí rezignoval. Nyní má na starost parlamentní resortní tým zdravotnictví a MPO.

Tomáš Varcop

Tomáš Varcop

předseda představenstva a CEO innogy Česká republika a CEO innogy Energie

Absolvent Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Poté působil v oddělení výzkumu a vývoje společnosti TATRA TRUCKS a.s. V roce 1993 absolvoval MBA program na University of Pittsburgh, J.M. Katz Graduate School of Business. V letech 1993–2002 se stal senior mangerem poradenské společnosti Accenture. V letech 2003-2007 působil jako ředitel divize obchodu a prodeje a člen představenstva ve společnosti Západoslovenská energetika, a.s. Poté se v letech 2008–2012 vypracoval na pozici obchodního ředitele a člena představenstva společnosti RWE Transgas, a.s. V roce 2014 se stal CEO společnosti innogy Energie, s.r.o., současně je od roku 2019 předsedou představenstva a CEO společnosti innogy Česká republika.

Lubor Veleba

Lubor Veleba

jednatel RWE Gas Storage CZ

Absolvent VUT v Brně. Titul MBA získal na Cass Business School v Londýně. Před svou kariérou v oblasti plynárenství pracoval v oblasti korporátního financování, kde se věnoval především akvizicím českých společností. Pracoval také v investiční agentuře české vlády, v níž byl zodpovědný za vybudování první zámořské kanceláře. Lubor Veleba je prezidentem nezávislého sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků plynu Gas Storage Europe (GSE) a členem představenstva Gas Infrastructure Europe (GIE).

Ivo Vondrák

Ivo Vondrák

hejtman Moravskoslezského kraje

Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR. Profesuru pak získal v oboru inženýrská informatika.Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments. Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations.Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství. 10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.

Jaromír Vorel

Jaromír Vorel

jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Celá profesní dráha Jaromíra Vorla je spojena s energetikou a chemickým průmyslem jak v České republice, tak v zahraničí. Před příchodem do společnosti ŠKO-ENERGO vykonával funkci ředitele jednotky energetických služeb pro společnost Unipetrol RPA a řídil provoz velkých výrobních závodů na technické plyny ve střední a východní Evropě pro společnost Air Products.

Vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze.

Pavel Zámyslický

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. Od roku 2004 pracoval v České informační agentuře životního prostředí (CENIA), kde se zabýval ekonomikou životního prostředí. V roce 2005 nastoupil do odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele. V rámci českého předsednictví EU v roce 2009 předsedal pracovní skupině EU pro mezinárodní otázky životního prostředí (WPIEI – Climate Change). Od roku 2011 spadá do jím řízené agendy i energetika. Mimo jiné se věnuje mezinárodnímu vyjednávání v otázkách ochrany klimatu a problematice obchodování s emisemi v EU ETS i v rámci Kjótského protokolu.