Témata konference


XI. ročník konference nese titul Kirchhoffovo perpetuum mobile evropské energetiky


Zasedání se zaměří na otázky spojené s budoucností evropské a české energetiky. S ohledem na přechod k bezemisním zdrojům se bude hovořit o výzvách transformace energetiky, o připravované legislativě a podpůrných opatřeních, ale také o inovacích a nezbytných investicích napříč celým sektorem.

 

Programové teze:


Úvodní část bude mít za cíl zarámovat otevřené otázky z pohledu tuzemské energetiky do evropského kontextu. V kontextu dokumentu Zelená dohoda pro Evropu se bude diskutovat o současných a do budoucna potřebných kapacitách (výroba, přenos, přeprava, distribuce), a to jak v EU, tak v ČR, o implementaci tzv. Zimního balíčku a o nových podnikatelských příležitostech, které se v energetice otevírají.

 

Druhý blok přinese bližší informace o podobě zcela nového energetického zákona, jež má aktualizovat podmínky pro podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích. Přibližně v době konání IEC by měl být dokončený věcný záměr zákona a IEC nabídne příležitost projednat jeho klíčová ustanovení dříve, než začne příprava paragrafového znění. Konečně postupnou transformací tuzemské energetiky se bude zabývat také Uhelná komise a uvidíme, zda již v druhé polovině roku 2020 nebude příležitost hodnotit některé z jejích výstupů.

 

Stejně tak zůstává otevřená otázka aktualizace Státní energetické koncepce v návaznosti na přijetí vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. V této souvislosti se v rámci třetího programového bloku nabízí hovořit o postupu realizace Národního akčního plánu pro chytré sítě, Národního akčního plánu čisté mobility nebo o stavu příprav nové tarifní struktury. Závěr zasedání bude patřit diskuzi o nových řešeních, inovacích a investicích, se kterými je třeba počítat s ohledem na ambicióznost klimatických cílů EU.