Klíčoví řečníci


Jiří FeistJiří Feist

člen představenstva EP POWER EUROPE

Absolvent Českého vysokého učení technického, fakulty elektrotechnické v Praze.

Jiří Feist zastává pozici výkonného ředitele pro strategii v EP POWER EUROPE. Je členem představenstev a dozorčích rad v několika společnostech sdružených pod skupinou EPH. V předchozích zaměstnáních působil na postu ředitele pro strategii ve skupině ČEZ a ředitele úseku Strategie a Ústředního energetického dispečinku v ČEPS.

Během své třicetileté praxe v energetice vystřídal různé pozice v organizacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, Teplárenské sdružení ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podílel se také na řadě mezinárodních projektů, například na severojižním propojení evropských přenosových soustav a dalších.

 


Martin HerrmannMartin Herrmann

člen představenstva (COO), innogy SE
předseda představenstva a CEO, innogy Česká republika

Martin Herrmann vystudoval Westfälische-Wilhelms-Universitat v německém Münsteru, kde získal akademický titul v oboru ekonomie. V letech 1994 až 2002 pracoval pro Commerzbank na různých pozicích v Praze a ve Frankfurtu nad Mohanem, naposledy jako projektový manažer a poradce RWE během privatizace českého plynárenství. V koncernu RWE působil od května 2002, kdy se stal členem představenstva a finančním ředitelem tehdejšího Transgasu. RWE Česká republika, a.s. přezvala řídící roli skupiny RWE v ČR po RWE Transgas, a.s., kde Martin Herrmann působil ve funkci předsedy představenstva od 1. dubna 2007. Od 1. ledna 2011 byl také předsedou představenstva RWE East, koncernové divize zodpovědné za aktivity RWE ve střední a jihovýchodní Evropě a Turecku. V dubnu 2016 byl jmenován členem představenstva s odpovědností za obchod v nové společnosti, do níž mateřská společnost RWE AG vyčlenila obchod, sítě, infrastrukturu a obnovitelné zdroje. Od 1. září 2016 se tato nová společnost jmenuje innogy SE. Martin Herrmann řídí i nadále podnikání na českém energetickém trhu pod novou značkou innogy Česká republika a je také předsedou představenstva innogy Grid Holding.

 

 


Vladimír OutrataVladimír Outrata

předseda Rady ERÚ 

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Za 30 let své praxe v plynárenství vystřídal různé kariérní pozice ve společnosti Plynoprojekt a Transgas. Dále působil například v dozorčí radě Severočeské plynárenské, jako člen představenstva Plynoprojektu a. s., či jako člen představenstva Gas Infrastructure Europe (2006 až 2011).

Má letité zkušenosti jak v oboru koncepce výstavby sítí, kompresních stanic a podzemních zásobníků, tak v oblasti obchodu se zemním plynem a jeho přepravou, pracoval v mezinárodních týmech.

Od července 2016 zastával funkci místopředsedy ERÚ pro regulaci, minulý rok byl jmenován předsedou Rady úřadu.

 


Eduard PalíšekEduard Palíšek

generální ředitel skupiny Siemens Česká republika

V letech 1996-2009 zastával pozici generálního ředitele závodu na výrobu průmyslových parních turbín, který koupil koncern Siemens od společnosti Alstom v roce 2003 – Siemens Industrial Turbomachinery Brno.

Od roku 1991 zastával řadu vysokých manažerských pozic v českých i mezinárodních společnostech – První brněnská strojírna Brno, Alstom Power, ABB Energetické systémy, kde se zaměřoval především na ekonomiku, strategické řízení a obchodní rozvoj.

Od října roku 2015 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR zodpovědným za oblast výzkumu, vývoje a inovací. V únoru 2016 byl rovněž zvolen do Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 


Jan SvětlíkJan Světlík

generální ředitel a předseda dozorčí rady Cylinders Holding, prezident Národního strojírenského klastru

Cylinders Holding je největším světovým výrobcem bezešvých ocelových lahví, tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů a mlecích koulí.

Jan Světlík je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V roce 1994 se stal ředitelem tehdejšího závodu VÍTKOVICE Lahvárna, který byl později samostatnou dceřinou společností VÍTKOVIC, a.s. V roce 1999 tuto „dceru“ privatizovaly dnešní VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ty v roce 2003 také uspěly ve státním tendru na koupi celých strojírenských VÍTKOVIC.

 


Michal ŠafářMichal Šafář

předseda představenstva E.ON Energie

Absolvent elektrotechnické fakulty v Plzni se specializací na jadernou energetiku.

Za více než 30 let své praxe v plynárenství vystřídal různé kariérní pozice především ve společnosti Jihočeská energetika, v letech 2002-2004 zastával pozici obchodního ředitele.

V letech 2003 až 2005 byl místopředsedou představenstva MEAS, a. s. Od roku 2005 je členem představenstva Energetického centra České Budějovice. V letech 2014 a 2015 byl předsedou dozorčí rady společnosti Českomoravská distribuce s.r.o.

Za více než 30 let své praxe v plynárenství vystřídal různé kariérní pozice především ve společnosti Jihočeská energetika, v letech 2002-2004 zastával pozici obchodního ředitele.

V letech 2003 až 2005 byl místopředsedou představenstva MEAS, a. s. Od roku 2005 je členem představenstva Energetického centra České Budějovice. V letech 2014 a 2015 byl předsedou dozorčí rady společnosti Českomoravská distribuce s.r.o.

 


Pavel ŠolcPavel Šolc

člen představenstva ČEZ Distribuce

V roce 1981 absolvoval Střední průmyslovou školu sdělovací techniky v Praze, v roce 1986 zakončil studia na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. V roce 1992 strávil jeden semestr na Pennsylvánské univerzitě studiem modelování energetických systémů.

Svou profesní kariéru započal v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha jako výzkumný pracovník technického rozvoje. V letech 1993—1999 pracoval ve společnosti ČEZ jako specialista strategie, později jako vedoucí oddělení tvorby analýz scénářů rozvoje sekce Strategie. V roce 1999 nastoupil jako vedoucí obchodu do společnosti ČEPS, od roku 2004 zde působil jako ředitel sekce. V letech 2005 až 2009 ve společnosti ČEPS zastával funkci ředitele sekce strategie, od roku 2010 až do května 2012 vykonával funkci ředitel korporátní služby ČEPS. Od května 2009 do června 2010 byl vedoucím poradců ministra průmyslu a obchodu. V květnu 2016 byl jmenován náměstkem ministra pro energetiku. Tuto funkci zastával do roku 2016.

Od dubna 2016 je členem představenstva ČEZ Distribuce. Do ČEZ se vrátil po 17 letech.

 


Evžen TošenovskýEvžen Tošenovský

poslanec Evropského parlamentu a člen ITRE

Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik v akciové společnosti Vítkovice a PIKE Electronic.

V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy přešel na hejtmanství. Hejtmanem byl dvě funkční období, zároveň řídil radu Asociace krajů České republiky.

Po neúspěchu ODS v krajských volbách v roce 2008 se na krátkou dobu vrátil do společnosti Vítkovice Holding. Stal se poradcem generálního ředitele Jana Světlíka. V roce 2009 se stal europoslancem, kde působí jako člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

 


Lubor VelebaLubor Veleba

prezident Gas Storage Europe (GSE)

Absolvent VUT v Brně. Titul MBA získal na Cass Business School v Londýně.

Před svou kariérou v oblasti plynárenství pracoval v oblasti korporátního financování, kde se věnoval především akvizicím českých společností. Pracoval také v investiční agentuře české vlády, v níž byl zodpovědný za vybudování první zámořské kanceláře.

Lubor Veleba je prezidentem nezávislého sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků plynu Gas Storage Europe (GSE) a členem představenstva Gas Infrastructure Europe (GIE).

 


Ivo VondrákIvo Vondrák

hejtman Moravskoslezského kraje

Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Za vynikající dosažené studijní výsledky byl oceněn Cenou ministra školství ČSR. Profesuru pak získal v oboru inženýrská informatika.

Je zakladatelem vzdělávání v oblasti informatických oborů v Ostravě. Od února 2010 do listopadu roku 2016 byl rektorem VŠB-TUO, dříve děkanem Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Deset let působil jako hostující profesor na Montanuniversität Leoben v Rakousku. V USA pak pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments. Je hlavním autorem projektu vybudování jednoho z největších superpočítačů v Evropě - IT4Innovations.

Od roku 2011 do roku 2016 byl členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je předsedou komise Rady Asociace krajů ČR pro školství. 10. listopadu 2016 byl Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje zvolen do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.