International Energy Club

O IEC

International Energy Club vznikl v roce 2010. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskuzi otázek a témat, která jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí. Organizace se od třetího ročníku ujala poradenská společnost DDeM.

Více...

Záštity

Záštitu nad konferencí převzali: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, pan Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu, paní Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu, pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Více...

Zaměření konference IEC 2016

Trend měnící se evropské energetiky jde cestou decentralizace, nízkých emisí, obnovitelných zdrojů, nových technologií a inovativních služeb pro chytrou domácnost i bezemisní dopravu. Otázkou zůstává, zda jsou v tuzemsku na takovou transformaci připraveny vhodné podmínky.

 

 
 

Patroni IEC 

vitkovice
rwe

Partneři konference

netgas eon
ASPP TDC

cez

Mediální partneři

euractiv
media

Technický partner

cartec-group
 

O vystoupení jsme požádali

Peter Žiga

Peter
Žiga

Jan Mládek

Jan
Mládek

Miroslav Novák

Miroslav
Novák

Daniel Beneš

Daniel
Beneš

Martin Hermann

Martin
Herrmann

Jiří Feist

Jiří
Feist

Pavel Šolc

Pavel
Šolc

Jan Světlík

Jan
Světlík